Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV Việt Trì - Yên Bái

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130186-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/02/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Tên gói thầu Gói thầu số 3: Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV Việt Trì - Yên Bái
Số hiệu KHLCNT 20190732710
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn EVNNPT
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 15:52:00 đến ngày 2020-02-20 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 141,855,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,837,000,000 VNĐ ((Hai tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Dây nhôm lõi composite ACCC 367 cho thi công dự án ACCC 367 413.415 m Dây siêu nhiệt ACCC-367 (chương 5 E-HSMT)
2 Ống nối dây ACCC 367 ONDD 138 bộ Chương 5 E-HSMT
3 Ống vá dây ACCC 367 OVDD 28 bộ Chương 5 E-HSMT
4 Tạ chống rung cho dây ACCC 367 CRDD 1 Chương 5 E-HSMT
5 Tà bù 100kg T100 36 bộ Chương 5 E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->