Gói thầu: Gói thầu số 06: Mua sắm thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ điện hạ thế

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126359-00
Thời điểm đóng mở thầu 02/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Bắc Kạn Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 06: Mua sắm thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ điện hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200123329
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM hoặc trái phiếu và KHCB của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-15 14:46:00 đến ngày 2020-02-02 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,214,789,866 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 33,000,000 VNĐ ((Ba mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ điện trọn bộ 500V-125A (3 lộ ra 75A) TĐ 500V-125A 1 tủ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
2 Tủ điện trọn bộ 500V-160A (3 lộ ra 75A) TĐ 500V-160A 35 tủ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
3 Tủ điện trọn bộ 500V-250A (3 lộ ra 150A) TĐ 500V-250A 4 tủ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
4 Tủ điện trọn bộ 500V-300A (3 lộ ra 150A) TĐ 500V-300A 7 tủ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5 Tủ điện trọn bộ 500V-500A (3 lộ ra 200A ) TĐ 500V-500A 1 tủ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
6 Tủ điện trọn bộ 500V-600A (3 lộ ra 250A) TĐ 500V-600A 3 tủ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
7 Chống sét van 35kV ZnO-35 51 bộ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật Bộ = 3 quả
8 Cầu chì tự rơi 35kV CTR-35 51 bộ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật Bộ = 3 quả, Dây chì 2A =108 dây, Dây chì 3A = 33 dây, Dây chì 6A = 3 dây, Dây chì 7A = 9 dây
9 Thí nghiệm chống sét van 35kV (bộ 3 quả) ZnO-35 51 bộ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
10 Thí nghiệm cầu chì tự rơi 35kV (bộ 3 quả) CTR-35 51 bộ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
11 Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha TI 153 cái Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
12 Thí nghiệm Aptomat và khởi động từ, dòng điện ≤ 600A ATM 4 cái Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật ATM 600A= 3 cái, ATM 500A= 1 cái
13 Thí nghiệm Aptomat và khởi động từ, dòng điện ≤ 300A ATM 92 cái Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
14 Thí nghiệm Aptomat và khởi động từ, dòng điện ≤ 100A ATM 108 cái Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
15 Chống sét van = GZ500 153 cái Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
16 Thí nghiệm ampemet xoay chiều 153 cái Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
17 Thí nghiệm vonmet xoay chiều 51 cái Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->