Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ thi công công trình: Đại tu hệ thống hòm công tơ khu vực Đội 5 quản lý.

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116920-01
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Ba Vì
Tên gói thầu Mua sắm VTTB phục vụ thi công công trình: Đại tu hệ thống hòm công tơ khu vực Đội 5 quản lý.
Số hiệu KHLCNT 20191272451
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 15 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 11:48:00 đến ngày 2020-01-21 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,540,625,278 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 23,000,000 VNĐ ((Hai mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Ghíp IPC 120-120(35-120/6-120) 2 bu lông 1.926 Cái Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
2 Hộp phân dây (trọn bộ) 190 Hộp Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
3 Đai thép + khóa đai 934 bộ Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
4 Hòm 4 công tơ 1 pha trọn bộ (không cầu chì, không ATM) 825 Hòm Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
5 Hòm bảo vệ 1 công tơ 3 pha không vị trí lắp TI (ATM 100A) 109 Hòm Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
6 Dây bọc Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 3.995,5 m Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
7 Dây bọc Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 20 m Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
8 Cáp vặn xoắn 0.6/1kV bọc XLPE A4*50mm2 665 m Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
9 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*6 mm2 3.385,8 m Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
10 Băng dính cách điện hạ thế 256 cuộn Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
11 Sơn (viết tên khách hàng) 6,3 Kg Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
12 Dây thép bọc nhựa ( ĐK1mm) 4.464 m Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
13 Dây thít nhựa 4x200 5.952 cái Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->