Gói thầu: Gói thầu số 1- Cáp dẫn điện trung hạ thế

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121498-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 1- Cáp dẫn điện trung hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 10:33:00 đến ngày 2020-02-04 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,031,740,613 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 44,000,000 VNĐ ((Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cáp thép TK 50 mm2 27.197 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Cáp thép TK 35 mm2 620 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 35 mm2 914 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 38 mm2 1.941 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 50 mm2 436 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Cáp nhôm bọc PVC-0,6kV AV 95mm2 1.167 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Cáp nhôm bọc PVC-0,6kV AV 70mm2 2.225 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Dây đồng 1mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 1,5mm2 800 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
9 Dây đồng 1mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 4mm2 980 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
10 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2,5 mm2 750 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
11 Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0,6/1kv VC 30/10 8.626 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
12 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 22 mm2 400 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
13 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC 35 mm2 100 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
14 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC 50 mm2 167 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
15 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC 70 mm2 219 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
16 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC 95 mm2 459 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
17 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC 120 mm2 273 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
18 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC185 mm2 100 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
19 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC 240 mm2 448 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
20 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC300 mm2 250 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
21 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x16 mm2 552 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
22 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x25 mm2 3.928 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
23 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x35+1x25 405 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
24 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x50+1x25 30 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
25 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x35 104 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
26 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95+1x50 97,5 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
27 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x120+1x70 8 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
28 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x150+1x70 40 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
29 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x185+1x95 72 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
30 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x240+1x120 96 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
31 Cáp điều khiển XLPE/PVC-0,6kV- M(4x2,5) mm2 189 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
32 Cáp điều khiển XLPE/PVC-0,6kV- M(4x4) mm2 288 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
33 Dây đồng mềm bọc 2 ruột VCm tròn 2x2,5 mm2 1.005 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
34 Dây đồng mềm bọc 2 ruột VCm tròn 2x4 mm2 1.350 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->