Gói thầu: Mua dây dẫn trung , hạ áp các công trình CQT năm 2020 tại Thành phố Cao Bằng, và huyện phục Hòa tỉnh Cao Bằng

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117578-01
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 10:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Cao Bằng
Tên gói thầu Mua dây dẫn trung , hạ áp các công trình CQT năm 2020 tại Thành phố Cao Bằng, và huyện phục Hòa tỉnh Cao Bằng
Số hiệu KHLCNT 20191275342
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn KHCB và TDTM
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 16:32:00 đến ngày 2020-01-22 10:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,663,637,253 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 54,954,000 VNĐ ((Năm mươi bốn triệu chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cáp nhôm trần AC 50/8 2.891 kg Theo E-HSMT
2 Cáp ruột nhôm bọc cách điện 24kV loại AXV/SE-3x50-24kV 209 m Theo E-HSMT
3 Cáp nhôm treo 24kV lõi thép, cách điện XLPE, vỏ HDPE loại AC50/8/XLPE 2,5/HDPE 5.101 m Theo E-HSMT
4 Cáp VX 4x 50 15.788 m Theo E-HSMT
5 Cáp VX 4x70 10.474 m Theo E-HSMT
6 Cáp VX 4x95 5.115 m Theo E-HSMT
7 Cáp VX 4x120 294 m Theo E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->