Gói thầu: Gói thầu số 18- Vỏ tủ điện hạ thế

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121739-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 16:50:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 18- Vỏ tủ điện hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 11:44:00 đến ngày 2020-02-04 16:50:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,443,796,079 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 21,000,000 VNĐ ((Hai mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Vỏ tủ điện hạ thế composite cho TBA đến 400kVA 81 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Vỏ tủ điện hạ thế composite cho TBA đến 560kVA (có thanh cái) 55 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Vỏ tủ điện hạ thế composite cho TBA đến 630kVA (có thanh cái) 4 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Vỏ tủ điện hạ thế compsite 1 pha 1 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Tủ điện bảo vệ MCCB loại ngoài trời, composit (1 MCCB) 4 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Tủ điện bảo vệ MCCB loại ngoài trời, composit (3 MCCB) 1 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Tủ điện bảo vệ MCCB loại ngoài trời, composit (4 MCCB) 1 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Vỏ tủ tụ bù hạ thế 3 pha composit (CS 50kVAr) 4 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->