Gói thầu: Gói thầu số 13- Biến dòng điện, rơ le, công tắc tơ, tụ bù hạ thế

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121634-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 13- Biến dòng điện, rơ le, công tắc tơ, tụ bù hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 11:30:00 đến ngày 2020-02-03 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 623,838,600 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 9,000,000 VNĐ ((Chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Biến dòng điện hạ áp 100/5A 218 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Biến dòng điện hạ áp 150/5A 139 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Biến dòng điện hạ áp 200/5A 100 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Biến dòng điện hạ áp 250/5A 116 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Biến dòng điện hạ áp 1000/5A 3 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Biến dòng điện hạ áp 1000-2000/5A 3 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Biến dòng điện hạ áp 1200/5A 27 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Biến dòng điện hạ áp 1500/5A 6 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
9 Biến dòng điện hạ áp 150-300/5A 31 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
10 Biến dòng điện hạ áp 200-400/5A 27 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
11 Biến dòng điện hạ áp 2500/5A 18 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
12 Biến dòng điện hạ áp 250-500/5A 9 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
13 Biến dòng điện hạ áp 300/5A 109 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
14 Biến dòng điện hạ áp 300-600/5A 36 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
15 Biến dòng điện hạ áp 350/5A 24 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
16 Biến dòng điện hạ áp 400/5A 103 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
17 Biến dòng điện hạ áp 400-800/5A 88 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
18 Biến dòng điện hạ áp 500/5A 54 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
19 Biến dòng điện hạ áp 500-1000/5A 13 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
20 Biến dòng điện hạ áp 600/5A 45 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
21 Biến dòng điện hạ áp 600-1200/5A 9 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
22 Biến dòng điện hạ áp 75/5A 115 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
23 Biến dòng điện hạ áp 800/5A 33 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
24 Rơ le điều khiển tụ bù hạ áp (6 cấp) 15 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
25 Rơ-le thời gian 24h TB-35N 6 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
26 Công tắc tơ 3P 32A 35 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
27 Công tắc tơ 3P 50A 4 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
28 Tụ bù hạ áp 10kvar 46 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
29 Tụ bù hạ áp 15kvar 51 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
30 Tụ bù hạ áp 20kvar 56 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->