Gói thầu: Gói thầu số 11- Áp tô mát khối

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121621-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 16:50:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 11- Áp tô mát khối
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 11:22:00 đến ngày 2020-02-04 16:50:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,096,474,875 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Áp-tô-mát 3 pha 32A 12 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Áp-tô-mát 3 pha 50A 16 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Áp-tô-mát 3 pha 80A 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Áp-tô-mát 3 pha 100A 41 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Áp-tô-mát 3 pha 160A 78 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Áp-tô-mát 3 pha 200A 26 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Áp-tô-mát 3 pha 250A 71 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Áp-tô-mát 3 pha 300A 9 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
9 Áp-tô-mát 3 pha 400A 53 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
10 Áp-tô-mát 3 pha 500A 1 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
11 Áp-tô-mát 3 pha 630A 15 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
12 Áp-tô-mát 3 pha 800A 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
13 Áp-tô-mát 3 pha 1000A 4 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
14 Áp-tô-mát 3 pha 1600A 1 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
15 Áp-tô-mát 3 pha 3 cực 20A 5 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->