Gói thầu: Gói thầu số 10- Áp tô mát tép

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121613-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 16:50:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 10- Áp tô mát tép
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 11:10:00 đến ngày 2020-02-04 16:50:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,313,230,360 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 48,000,000 VNĐ ((Bốn mươi tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A (tép) 174 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A (tép) 8.246 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A (tép) 5.000 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A (tép) 2.000 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A (tép) 15.000 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Áp-tô-mát 3 pha 50A (tép) 500 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) 2.100 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) 2.200 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->