Gói thầu: Gói thầu số 8- Khóa néo hợp kim nhôm, giáp níu

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121593-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 16:50:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 8- Khóa néo hợp kim nhôm, giáp níu
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 10:55:00 đến ngày 2020-02-04 16:50:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,401,473,700 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Giáp níu cáp trung thế 50mm2 154 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Giáp níu cáp trung thế 70mm2 251 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Giáp níu cáp trung thế 95mm2 66 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Giáp níu cáp trung thế 120mm2 26 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Giáp níu cáp trung thế 150mm2 15 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Giáp níu cáp trung thế 185mm2 30 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Giáp níu cáp trung thế 240mm2 26 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Giáp níu dây trần ACSR  70 34 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
9 Khoá néo dây hợp kim nhôm 50-70mm2 1.120 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
10 Khoá néo dây hợp kim nhôm 95-120mm2 1.698 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
11 Khoá néo dây hợp kim nhôm 150-240 mm2 200 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
12 Khoá néo dây hợp kim nhôm 300-400 mm2 20 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
13 Khóa néo dây trung thế AC/XLPE 50/8mm2 120 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
14 Khóa néo dây trung thế AC/XLPE 70/11mm2 18 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
15 Khóa néo dây trung thế AC/XLPE 95/16mm2 20 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
16 Khoá néo dây trung thế AC/XLPE 185/29mm2 3 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
17 Khóa néo ép dây dẫn ACSR 185/29 7 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
18 Khóa néo ép dây dẫn ACSR 240/39 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->