Gói thầu: Gói thầu số 7- Phụ kiện lưới điện

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121586-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 16:50:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 7- Phụ kiện lưới điện
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 10:52:00 đến ngày 2020-02-04 16:50:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,660,455,051 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 53,000,000 VNĐ ((Năm mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Dây đai INOX 39.981 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Khóa đai thép 36.360 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Tăng đơ M22 2.420 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Nắp bịt đầu cáp 25-95 mm2 2.734 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Nắp bịt đầu cáp 120- 150 mm2 50 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Chống rung dây dẫn AC 185/29 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Chống rung dây dẫn AC 240/39 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Chống rung dây dẫn AC 300/39 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
9 Chống rung dây dẫn AC 400/51 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
10 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 25 mm2 30 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
11 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 35 mm2 782 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
12 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 896 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
13 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 70 mm2 602 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
14 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 95 mm2 773 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
15 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 120 mm2 310 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
16 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 150 mm2 122 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
17 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 185 mm2 102 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
18 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 240 mm2 209 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
19 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 300 mm2 100 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
20 Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 120 mm2 20 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
21 Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 240 mm2 18 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
22 Đầu cốt ép đồng nhôm 2 lỗ MA 50 mm2 37 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
23 Đầu cốt ép đồng nhôm 2 lỗ MA 70 mm2 37 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
24 Đầu cốt ép đồng nhôm 2 lỗ MA 95 mm2 13 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
25 Đầu cốt ép đồng nhôm 2 lỗ MA 120 mm2 35 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
26 Đầu cốt ép đồng nhôm 2 lỗ MA 150 mm2 15 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
27 Đầu cốt ép đồng nhôm 2 lỗ MA 185 mm2 12 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
28 Đầu cốt ép đồng nhôm 2 lỗ MA 240 mm2 12 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
29 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 35 mm2 15 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
30 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 50 mm2 651 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
31 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 70 mm2 733 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
32 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 95 mm2 714 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
33 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 120 mm2 202 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
34 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 150 mm2 86 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
35 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 185 mm2 33 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
36 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 240 mm2 42 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
37 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ AC 50 mm2 348 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
38 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ AC 70 mm2 91 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
39 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ AC 95 mm2 30 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
40 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ AC 120 mm2 35 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
41 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ AC 150 mm2 20 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
42 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ AC 185 mm2 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
43 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ AC 240 mm2 19 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
44 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ AC 300 mm2 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
45 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ AC 400 mm2 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
46 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 50 mm2 186 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
47 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 70 mm2 151 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
48 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 95 mm2 135 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
49 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 120 mm2 30 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
50 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 150 mm2 20 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
51 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 185 mm2 6 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
52 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 240 mm2 20 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
53 Ốc siết cáp thép 57 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
54 Kẹp hotline đồng 30 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
55 Móc treo cáp ABC đơn 5.017 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
56 Móc treo cáp ABC đôi 134 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
57 Khoá CK 7-14 8.640 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
58 Khóa đỡ dây dẫn ACSR 240/39 kèm phụ kiện 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
59 Khóa đỡ dây dẫn ACSR 300/39 kèm phụ kiện 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
60 Khóa đỡ dây dẫn ACSR 400/51 kèm phụ kiện 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
61 Khóa đỡ sứ chuỗi polymer 22 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
62 Khóa néo dây chống sét GSW 7/16 (kèm phụ kiện) 5 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
63 Khóa néo dây chống sét GW-70 (kèm phụ kiện) 5 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
64 Khóa néo dây chống sét TK50 (kèm phụ kiện) 5 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
65 Mắc nối đơn 70 KN 72 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
66 Mỏ phóng thu lôi 21 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
67 Nắp chụp đầu cực CSV 220 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
68 Nắp chụp đầu cực FCO (cực dưới) 50 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
69 Nắp chụp đầu cực FCO (cực trên) 50 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
70 Nắp chụp đầu cực sứ 24kV (đỉnh) 338 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
71 Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế 74 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
72 Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế 33 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
73 Ốc siết cáp đồng 2/0 555 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
74 Ốc siết cáp đồng 4/0 (48-120 mm2) 181 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
75 Ống bọc cách điện trung thế cho dây (50-120)mm2 6.904 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
76 Ống cầu chì tự rơi 24kV 100A 84 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
77 Ống co nhiệt cho dây bọc trung thế đk (13-36) mm 100 Mét Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
78 Ống nối dây ABC 50 mm2 120 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
79 Ống nối dây ABC 70 mm2 276 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
80 Ống nối dây ABC 95 mm2 246 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
81 Ống nối dây ABC 120 mm2 42 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
82 Ống nối dây ABC 150 mm2 6 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
83 Ống nối dây ABC 185 mm2 5 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
84 Ống nối dây ACSR 50 mm2 67 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
85 Ống nối dây ACSR 70 mm2 82 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
86 Ống nối dây ACSR 95 mm2 86 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
87 Ống nối dây ACSR 120 mm2 39 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
88 Ống nối dây ACSR 150 mm2 17 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
89 Ống nối dây ACSR 185 mm2 17 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
90 Ống nối dây ACSR 240/39 5 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
91 Ống nối dây ACSR 300/39 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
92 Ống nối dây ACSR 400/51 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
93 Ống nối dây đồng bọc 50 mm2 9 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
94 Ống nối dây nhôm trần A 50 mm2 6 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
95 Ống nối dây nhôm trần A 70 mm2 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
96 Ống nối dây nhôm trần A 95 mm2 28 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
97 Rack 4 sứ cả ty 440 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
98 Rack 2 sứ cả ty 13.560 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
99 Bu lông móc 16x250 mạ kẽm 1.646 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
100 Bu lông móc 16x300 mạ kẽm 120 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
101 Ống vá dây AC 185/29 5 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
102 Ống vá dây AC 240/39 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
103 Ống vá dây AC 300/39 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
104 Ống vá dây AC 400/51 10 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
105 Phụ kiện chuỗi đỡ dây dẫn (Gudông, Móc treo chữ U, Vòng treo đầu tròn, Mắt nối đơn,…) 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
106 Phụ kiện chuỗi đỡ DCS cáp quang (Móc treo chữ U, cùm chữ U, mắc nối chuyển hướng, khóa đỡ cáp quang, tấm chèn, sợi bện bảo vệ, kẹp nối đất, dây nối đất,…) 5 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
107 Phụ kiện chuỗi đỡ kép dây dẫn (Gudong, Móc treo chữ U, Vòng treo đầu tròn, Mắt nối kép, Mắt nối trung gian, Khánh đơn, Mắt nối điều chỉnh,…) 5 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
108 Phụ kiện chuỗi néo DCS (Mắt nối trung gian, Khóa néo nêm, Móc treo chữ U, Bu long kèm kẹp nối đất, Gudong,…) 5 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
109 Phụ kiện chuỗi néo DCS cáp quang (Cùm chữ U, mắc nối chuyển hướng, mắc nối điều chỉnh, mắc nối chữ U, dây néo, lớp bảo vệ, dây nối đất, kẹp nối đất, khóa nối,…) 5 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
110 Phụ kiễn chuỗi néo đơn dây dẫn (Mắt nối lắp ráp, Móc treo chữ U, Vòng treo đầu tròn, Mắc nối đơn, Gudong, ….) 10 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
111 Phụ kiện chuỗi néo kép dây dẫn (Mắt nối điều chỉnh, Mắt nối lắp ráp, Móc treo chữ U, Vòng treo đầu tròn, Mắc nối kép, Gudong, Khánh đơn,…) 5 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->