Gói thầu: Gói thầu số 6- Kẹp cáp, khóa néo, kẹp treo, kẹp răng hạ thế

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121578-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 16:50:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 6- Kẹp cáp, khóa néo, kẹp treo, kẹp răng hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 10:49:00 đến ngày 2020-02-04 16:50:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,578,468,180 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 66,000,000 VNĐ ((Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Kẹp cáp 3 bu lông đồng nhôm 25-150 434 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Kẹp cáp 3 bu lông đồng nhôm 25-240 80 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 25-150 1.032 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 25-240 8.784 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Kẹp cáp thép ( 03 bu lon ) 17.739 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Khóa néo cáp ABC 2x16mm2 2.700 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Khóa néo cáp ABC 50-95mm2 3.277 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Khóa néo cáp ABC 4x150mm2 162 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
9 Khóa néo cáp ABC 4x185mm2 40 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
10 Kẹp treo cáp ABC 4x50mm2 520 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
11 Kẹp treo cáp ABC 4x70mm2 943 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
12 Kẹp treo cáp ABC 4x95mm2 899 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
13 Kẹp treo cáp ABC 4x120mm2 97 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
14 Kẹp treo cáp ABC 4x150mm2 127 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
15 Kẹp treo cáp ABC 4x185mm2 6 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
16 Kẹp quai nhôm đồng 4/0 (2BL) 164 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
17 Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-95/6-35 (1BL) 17.175 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
18 Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-95/6-95 (2BL) 25.132 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
19 Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-120/6-120 (2BL) 8.826 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
20 Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 50-185/6-185 (2BL) 800 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
21 Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 150-240/95-240 (2BL) 100 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->