Gói thầu: Gói thầu số 5- Cách điện

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121570-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 16:50:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 5- Cách điện
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 10:46:00 đến ngày 2020-02-04 16:50:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,094,302,178 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 45,000,000 VNĐ ((Bốn mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV- 70kN 1.098 Chuỗi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV 120KN 814 Chuỗi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 35kV- 120kN 19 Chuỗi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 110kV 120KN 4 Chuỗi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 110kV 160KN 10 Chuỗi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 110kV 70KN 6 Chuỗi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Cách điện đứng Line post 24kV 5.354 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Cách điện đứng Pin post 24kV 300 Bộ Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
9 Cách điện đứng Line post 35kV 170 Quả Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
10 Cách điện đứng Pin post 35kV 538 Quả Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
11 Cách điện đỡ thủy tinh U120 30 Bát Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
12 Cách điện đỡ thủy tinh U70 50 Bát Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
13 Sứ néo nhỏ 1.398 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
14 Sứ ống chỉ nhỏ 37.107 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->