Gói thầu: Gói thầu số 4- Cầu chì, chống sét, dao cách ly

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121551-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 16:50:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 4- Cầu chì, chống sét, dao cách ly
Số hiệu KHLCNT 20200106967
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 301 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 10:43:00 đến ngày 2020-02-04 16:50:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,991,988,824 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 43,000,000 VNĐ ((Bốn mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cầu chì tự rơi 24kV 100A (polimer) 904 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
2 Cầu chì tự rơi 35kV 100A (polimer) 4 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
3 Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) 24kV 200A 140 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
4 Chống sét van 18KV 554 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
5 Dao cách ly 1 pha LTD 24kV-800A 30 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
6 Dao cách ly 1 pha LTD 35kV-800A 8 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
7 Dao cách ly 1 pha 24kV -200A kiểu đế FCO 2 Cái Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
8 Dây chảy bằng chì 1K 345 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
9 Dây chảy bằng chì 2K 798 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
10 Dây chảy bằng chì 3K 1.132 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
11 Dây chảy bằng chì 6K 1.281 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
12 Dây chảy bằng chì 8K 995 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
13 Dây chảy bằng chì 10K 650 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
14 Dây chảy bằng chì 12K 334 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
15 Dây chảy bằng chì 15K 460 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
16 Dây chảy bằng chì 20K 199 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
17 Dây chảy bằng chì 25K 99 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
18 Dây chảy bằng chì 30K 50 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
19 Dây chảy bằng chì 40K 33 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
20 Dây chảy bằng chì 50K 6 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
21 Dây chảy bằng chì 65K 6 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
22 Dây chảy bằng chì 80K 6 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
23 Dây chảy bằng chì 100K 6 Sợi Theo Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->