Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp phụ tùng sửa chữa 02 ống soi tán sỏi đường mật Olympus

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103820-00
Thời điểm đóng mở thầu 07/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Tên gói thầu Gói thầu số 3: Cung cấp phụ tùng sửa chữa 02 ống soi tán sỏi đường mật Olympus
Số hiệu KHLCNT 20191084065
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 03 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 12:26:00 đến ngày 2020-02-07 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 452,976,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,000,000 VNĐ ((Sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Thân ống soi tích hợp chip thu hình 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
2 Bộ phận kết nối điện 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
3 Vòng kẹp 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
4 Nắp đậy dây dẫn sáng 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
5 Nắp đậy lên/xuống 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
6 Khớp nối 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
7 Vỏ bảo vệ thân ống soi 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
8 Vòng màu 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
9 Vòng làm kín 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
10 Vòng giữ kênh sinh thiết 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
11 Ốc giữ kênh sinh thiết 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
12 Ốc vít 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
13 Ốc giữ cần điều khiển 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
14 Phụ kiện nhỏ khác hoặc kèm theo 2 Cái Mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HMST này. Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->