Gói thầu: Gói thầu số 01: “Mua sắm cáp điện, recloser, thiết bị cảnh báo sự cố phục vụ các công trình ĐTXD đợt II năm 2020”

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200122971-02
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 08:45:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 01: “Mua sắm cáp điện, recloser, thiết bị cảnh báo sự cố phục vụ các công trình ĐTXD đợt II năm 2020”
Số hiệu KHLCNT 20200122958
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHCB và TDTM năm 2020 của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc.
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 08:57:00 đến ngày 2020-02-17 08:45:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 11,773,386,604 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 353,000,000 VNĐ ((Ba trăm năm mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện 22kV trọn bộ:bộ báo sự cố; bộ thu phát tín hiệu; dụng cụ lắp đặt; giá đỡ gá lắp thiết bị; tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành CBSC 24kV 13 bộ Thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện 22kV trọn bộ:bộ báo sự cố; bộ thu phát tín hiệu; dụng cụ lắp đặt; giá đỡ gá lắp thiết bị; tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành
2 Thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện 35kV trọn bộ:bộ báo sự cố; bộ thu phát tín hiệu; dụng cụ lắp đặt; giá đỡ gá lắp thiết bị; tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành CBSC 35kV 2 bộ Thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện 35kV trọn bộ:bộ báo sự cố; bộ thu phát tín hiệu; dụng cụ lắp đặt; giá đỡ gá lắp thiết bị; tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành
3 Dao cách ly 3 pha 630A-24kV, polymer, chém dọc+ sào thao tác+ giá lắp 630A-24kV 5 Bộ Dao cách ly 3 pha 630A-24kV, polymer, chém dọc+ sào thao tác+ giá lắp
4 Dao cách ly 3 pha 630A-35kV polymer trọn bộ( chém dọc, cầu dao, giá đỡ, cần thao tác) 3 pha 630A-35kV 1 Bộ Dao cách ly 3 pha 630A-35kV polymer trọn bộ( chém dọc, cầu dao, giá đỡ, cần thao tác)
5 Recloser 27KV; 12,5kA, 630A đã bao gồm tủ điều khiển, giá treo Recloser Recloser 27KV 4 bộ Recloser 27KV; 12,5kA, 630A đã bao gồm tủ điều khiển, giá treo Recloser
6 Recloser 38KV, 630A đã bao gồm tủ điều khiển, giá treo Recloser Recloser 38KV 1 bộ Recloser 38KV, 630A đã bao gồm tủ điều khiển, giá treo Recloser
7 Máy biến áp cấp nguồn 24KV loại ngâm dầu 1 pha 2 sứ kèm giá đỡ 10(22)/0,23kV,50hZ-1000VA 10(22)/0,23kV,50hZ-1000VA 4 cái Máy biến áp cấp nguồn 24KV loại ngâm dầu 1 pha 2 sứ kèm giá đỡ 10(22)/0,23kV,50hZ-1000VA
8 Máy biến áp cấp nguồn 35KV loại ngâm dầu 1 pha 2 sứ kèm giá đỡ 35/0,23kV,50hZ-1000VA 35/0,23kV,50hZ-1000VA 1 cái Máy biến áp cấp nguồn 35KV loại ngâm dầu 1 pha 2 sứ kèm giá đỡ 35/0,23kV,50hZ-1000VA
9 Bộ điều khiển giám sát từ xa Recloser Bộ ĐK từ xa 5 bộ Bộ điều khiển giám sát từ xa Recloser
10 Tụ bù trung thế 24KV - 3x100kVAr 24KV - 3x100kVAr 1 bộ Tụ bù trung thế 24KV - 3x100kVAr
11 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) ACSR 50/8 43.388 mét Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính)
12 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/ACSR 50/8 -3,5mm- 12,7kV XLPE/ACSR 50/8 -3,5mm- 12,7kV 513 mét Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/ACSR 50/8 -3,5mm- 12,7kV
13 Dây nhôm lõi thép ACSR 70/11( có mỡ trung tính) ACSR 70/11 7.855 mét Dây nhôm lõi thép ACSR 70/11( có mỡ trung tính)
14 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/ACSR 70/11 -3,5mm- 12,7kV 70/11-3,5mm 376 m Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/ACSR 70/11 -3,5mm- 12,7kV
15 Dây nhôm lõi thép ACSR 95/16( có mỡ trung tính) ACSR 95/16 13.567 mét Dây nhôm lõi thép ACSR 95/16( có mỡ trung tính)
16 Dây nhôm lõi thép ACSR 120/19 (có mỡ trung tính) ACSR 120/19 38.325 mét Dây nhôm lõi thép ACSR 120/19 (có mỡ trung tính)
17 Dây nhôm lõi thép ACSR 150/19 (có mỡ trung tính) ACSR 150/19 13.295 mét Dây nhôm lõi thép ACSR 150/19 (có mỡ trung tính)
18 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 12/20(24)kV 3x240 12/20(24)kV 146 mét Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 12/20(24)kV
19 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 20/35(40.5)kV 3x150 20/35(40.5)kV 304 mét Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 20/35(40.5)kV
20 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 ABC 4x120mm2 13.299 mét Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2
21 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95mm2 ABC 4x95mm2 1.154 mét Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95mm2
22 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70mm2 ABC 4x70mm2 692 mét Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70mm2
23 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50mm2 ABC 4x50mm2 917 mét Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50mm2
24 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35mm2 ABC 4x35mm2 1.313 mét Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35mm2
25 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x35mm2 ABC 2x35mm2 356 mét Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x35mm2
26 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC 2x4mm2 1.852 mét Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4mm2
27 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x4mm2 Muyle 2x4mm2 15 mét Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x4mm2
28 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7mm2 Muyle 2x7mm2 641 mét Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7mm2
29 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11mm2 Muyle 2x11mm2 1.070 mét Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11mm2
30 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x16mm2 Muyle 2x16mm2 39 mét Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x16mm2
31 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10mm2 Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10mm2 384 mét Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10mm2
32 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 6 mét Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x50mm2
33 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x70mm2 Cu/XLPE/PVC 1x70mm2 18 mét Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x70mm2
34 Cáp 0,6/1 kVCu/XLPE/PVC 1x95mm2 Cu/XLPE/PVC 1x95mm2 1.307 mét Cáp 0,6/1 kVCu/XLPE/PVC 1x95mm2
35 Cáp 0,6/1 kVCu/XLPE/PVC 1x120mm2 Cu/XLPE/PVC 1x120mm2 498 mét Cáp 0,6/1 kVCu/XLPE/PVC 1x120mm2
36 Dây cáp thép TK50 TK50 1.089 mét Dây cáp thép TK50
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->