Gói thầu: Gói thầu: Mua sắm 02 dàn tủ GIS trung thế

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119647-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH_CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH
Tên gói thầu Gói thầu: Mua sắm 02 dàn tủ GIS trung thế
Số hiệu KHLCNT 20200118210
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn ĐTXD của EVNHCMC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-21 11:02:00 đến ngày 2020-02-18 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 23,942,928,852 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 300,000,000 VNĐ ((Ba trăm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ GIS máy cắt tổng (CB-SF6-3P-2500A-25kA/3s). 2 Tủ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
2 Tủ GIS máy cắt lộ ra (CB-SF6-3P-800A-25kA/3s) 12 Tủ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
3 Tủ GIS máy cắt ngăn tụ bù (CB-SF6-3P-800A-25kA/3s) 2 Tủ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
4 Tủ GIS ngăn tủ tự dùng (CB-SF6-3P-630A-25kA/3s) 2 Tủ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
5 Tủ GIS ngăn biến điện áp (SF6-3P-20kA/3s) 2 Tủ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
6 Tủ GIS cầu dao cắm (SF6-3P-2500A-25kA/3s) 2 Tủ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
7 Tủ GIS máy cắt phân đoạn (CB-SF6-3P-2500A-25kA/3s) 2 Tủ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
8 Đầu cáp 1x500mm2 36 Bộ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
9 Đầu cáp 3x240 mm2 24 Bộ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
10 Đầu cáp 1x240 mm2 6 Bộ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
11 Đầu cáp 3x95 mm2 2 Bộ Đáp ứng theo YCKT Chương V - HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->