Gói thầu: Gói thầu số 05-2020: Mua sắm MBT 3P 250kVA 22 0,4kV Amorphous

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113361-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/02/2020 10:10:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH TNHH
Tên gói thầu Gói thầu số 05-2020: Mua sắm MBT 3P 250kVA 22 0,4kV Amorphous
Số hiệu KHLCNT 20200112595
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Đầu tư xây dựng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-22 10:00:00 đến ngày 2020-02-18 10:10:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 51,590,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,000,000,000 VNĐ ((Một tỷ đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 MBT 3P 250kVA 22/0,4kV Amorphous 335 Máy Máy biến thế cách điện dầu có tổn thất không tải thấp
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->