Gói thầu: Gói 08 Mua sắm phụ kiện các loại thuộc công trình Cải tạo nâng cấp ĐZ 976E15.5 sau trạm 110kV Quỳnh Lưu lên vận hành cấp điện áp 22kV

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126683-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 08 Mua sắm phụ kiện các loại thuộc công trình Cải tạo nâng cấp ĐZ 976E15.5 sau trạm 110kV Quỳnh Lưu lên vận hành cấp điện áp 22kV
Số hiệu KHLCNT 20191261205
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-30 07:46:00 đến ngày 2020-02-10 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 197,970,080 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,800,000 VNĐ ((Hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv ( 01 khóa néo 70-120+ 01 mắt nối trung gian + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 01 móc treo chữ U) 273 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
2 phụ kiện bộ chuỗi néo dây trung tính sử dụng sứ bát IIC70 (02 Móc chữ U + 01 vòng treo đầu tròn + 01 mắt nối đơn + 01 khóa néo dây 70-120) 352 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
3 phụ kiện bộ đỡ dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong) 159 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
4 Đầu cốt đồng nhôm 50 36 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
5 Khóa hãm cáp vx 4*120 24 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
6 Đầu cốt đồng nhôm 120 12 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
7 Ghíp 2 bulong 70-120 24 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
8 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv ( 01 khóa néo 70-120+ 01 mắt nối trung gian + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 01 móc treo chữ U) 12 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
9 Đầu cáp ngầm 3 pha ngoài trời 3*240 - 22kV 2 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật 3M hoặc Raychem hoăc CEET
10 Đầu cốt đồng 50 36 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
11 Đầu cốt đồng nhôm 70 264 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
12 Đầu cốt đồng 95 4 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
13 Đầu cốt đồng 120 38 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
14 Đầu cốt đồng 240 38 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->