Gói thầu: 04 2019 VHT K1-MPLX “Mua sắm khung vỏ cabin, thiết bị mô phỏng, tủ nguồn, màn chiếu cong và khung gá màn chiếu”

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121285-01
Thời điểm đóng mở thầu 07/02/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Tên gói thầu 04 2019 VHT K1-MPLX “Mua sắm khung vỏ cabin, thiết bị mô phỏng, tủ nguồn, màn chiếu cong và khung gá màn chiếu”
Số hiệu KHLCNT 20191272459
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Quỹ Phát triển KHCN tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 15:21:00 đến ngày 2020-02-07 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 344,423,750 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Khung vỏ cabin và thiết bị mô phỏng 1 Gói Theo Chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
2 Tủ nguồn  1 Bộ Theo Chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
3 Khung cơ khí DoF 1 Bộ Theo Chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
4 Màn chiếu cong và khung gá màn chiếu 1 Hệ thống Theo Chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->