Gói thầu: Mua sắm Máy đo P0, Pk; thiết bị chụp ảnh nhiệt từ xa.

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116336-02
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE
Tên gói thầu Mua sắm Máy đo P0, Pk; thiết bị chụp ảnh nhiệt từ xa.
Số hiệu KHLCNT 20200116265
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn ĐTXD năm 2019-2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-21 16:23:00 đến ngày 2020-02-10 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,299,370,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 63,000,000 VNĐ ((Sáu mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Hợp bộ đo công suất và không tải MBA P0, Pk. 1 bộ Hàng hoá phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như quy định tại mục 2, chương V
2 Thiết bị chụp ảnh nhiệt từ xa. 1 bộ Hàng hoá phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như quy định tại mục 2, chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->