Gói thầu: Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại thuộc công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Nam Lĩnh 1,4 , Xuân Hoà 1,3 , Nam Trung 2,4 , 26 3 Nam Giang, 4AC huyện Nam Đàn

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117589-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại thuộc công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Nam Lĩnh 1,4 , Xuân Hoà 1,3 , Nam Trung 2,4 , 26 3 Nam Giang, 4AC huyện Nam Đàn
Số hiệu KHLCNT 20191264607
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-04 14:41:00 đến ngày 2020-02-14 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 68,770,570 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 900,000 VNĐ ((Chín trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv ( 01 khóa néo 70-120+ 01 mắt nối trung gian + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 01 móc treo chữ U) 12 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
2 phụ kiện Sứ chuỗi đỡ đơn 24kv ( 01 khóa đỡ 70-120+ 01 mắt nối trung gian + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 01 móc treo chữ U) 3 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
3 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120+ 01 mắt nối trung gian + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 01 móc treo chữ U) 78 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
4 phụ kiện bộ néo dây trung tính sử dụng sứ bát IIC70 (02 Móc chữ U + 01 vòng treo đầu tròn +01 mắt nối kép + 01 mắt nối trung gian + 01 khóa néo dây 70-120) 6 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
5 phụ kiện bộ đỡ dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong) 4 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
6 Đầu cốt đồng 35 12 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
7 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv ( 01 khóa néo 70-120+ 01 mắt nối trung gian + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 01 móc treo chữ U) 3 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
8 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120+ 01 mắt nối trung gian + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 01 móc treo chữ U) 6 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
9 Đầu cốt đồng 50 48 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
10 Đầu cốt đồng nhôm 70 100 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
11 Đầu cốt đồng 95 32 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
12 Đầu cốt đồng 240 64 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
13 Khóa hãm cáp vx 4*70 33 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
14 Khóa hãm cáp vx 4*95 44 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
15 Khóa đỡ cáp vx 4*95 49 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
16 Khóa đỡ cáp vx 4*70 45 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
17 Đầu cốt đồng nhôm 120 72 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
18 Ghíp 1 bulong 186 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->