Gói thầu: Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại thuộc công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Đức Sơn 1,3 , Vĩnh Sơn 1, Thị Trấn 3, Hội Sơn 4, Thạch Sơn 1, Đò Rồng, Tường Sơn 4, Đỉnh Sơn 1, Cẩm Sơn 1 huyện Anh Sơn

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121311-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại thuộc công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Đức Sơn 1,3 , Vĩnh Sơn 1, Thị Trấn 3, Hội Sơn 4, Thạch Sơn 1, Đò Rồng, Tường Sơn 4, Đỉnh Sơn 1, Cẩm Sơn 1 huyện Anh Sơn
Số hiệu KHLCNT 20191263713
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-04 14:37:00 đến ngày 2020-02-14 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 201,026,760 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,800,000 VNĐ ((Hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120 + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 177 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây TT trên không
2 Kẹp cáp IIA50-70 loại 3 bulong 102 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây TT trên không
3 Đầu cốt đồng 50 30 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây TT trên không
4 Đầu cáp co ngót nhiệt hạ thế 4*150 10 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây TT trên không (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
5 Khóa hãm cáp vx 4*50 125 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
6 Khóa hãm cáp vx 4*70 132 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
7 Khóa hãm cáp vx 4*95 481 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
8 Đầu cốt đồng nhôm 95 92 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
9 Ghíp 1 bulong 418 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
10 Ghíp 2 bulong 768 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
11 Đầu cốt đồng 50 40 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
12 Đầu cốt đồng nhôm 70 150 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
13 Đầu cốt đồng 95 19 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
14 Đầu cốt đồng 150 57 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->