Gói thầu: Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121202-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại
Số hiệu KHLCNT 20191268784
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-06 08:57:00 đến ngày 2020-02-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 141,427,990 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,000,000 VNĐ ((Hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120 + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 363 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế
2 Kẹp cáp 3 bulông 66 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế
3 Đầu cáp hạ thế 4x150mm2 3 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
4 Đầu cáp hạ thế 4x95mm2 8 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
5 Đầu cốt đồng M150 18 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
6 Đầu cốt đồng M95 54 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
7 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 165 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
8 Đầu cốt đồng M50 60 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
9 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120 + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 3 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
10 Khóa néo CVX 4*50-95 126 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
11 Đầu cốt đồng nhôm Cu-AL 95 80 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
12 Đầu cốt đồng 95 80 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
13 Ghíp nối 2 bu lông 25-95 tap 25-95 76 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây hạ thế
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->