Gói thầu: Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118330-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại
Số hiệu KHLCNT 20191268829
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-06 08:54:00 đến ngày 2020-02-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 157,037,100 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,000,000 VNĐ ((Hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120 loại cong 3U, dây trần+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 54 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
2 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv ( 01 khóa néo 70-120 loại cong 3U, dây trần+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 216 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
3 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn cho dây trung tính CN-TT ( 01 khóa néo 70-120 loại cong 3U, dây trần+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 33 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
4 Phụ kiện bộ đỡ dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong)(Đ-TT) 46 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
5 Phụ kiện bộ néo dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong+02 kẹp cáp 3 buloong)(N-TT) 8 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
6 Kẹp cáp 3 bulông 138 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
7 Đầu cốt nhôm 50 42 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
8 Đầu cốt nhôm 70 90 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
9 Khóa đỡ CVX 4*95 8 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
10 Khóa néo CVX 4*95 106 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
11 Khóa néo CVX 4*120 1 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
12 Đầu cốt đồng nhôm Cu-AL 95 80 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
13 Ghíp nối 2 bu lông 25-95 tap 25-95 154 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
14 Đầu cáp 24kV ngoài trời 3*70mm2 4 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ cáp ngầm (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
15 Kẹp cáp 3 bulông 6 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ cáp ngầm
16 Đầu cốt nhôm 70 9 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ cáp ngầm
17 Đầu cáp hạ thế 4x185mm2 4 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
18 Đầu cáp hạ thế 4x150mm2 5 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
19 PK sứ chuỗi 5 chi tiết 6 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA
20 Kẹp cáp 3 bulông 36 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA
21 Đầu cốt đồng M240 8 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA
22 Đầu cốt đồng M185 12 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA
23 Đầu cốt đồng M150 15 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA
24 Đầu cốt đồng M120 4 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA
25 Đầu cốt đồng M95 45 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA
26 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 170 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA
27 Đầu cốt đồng M50 60 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật TBA
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->