Gói thầu: Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118427-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại
Số hiệu KHLCNT 20191268884
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-06 08:52:00 đến ngày 2020-02-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 170,489,990 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,400,000 VNĐ ((Hai triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120 loại cong 3U, dây trần+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 15 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
2 Kẹp cáp 3 bulông 90 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
3 Đầu cốt đồng M240 40 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
4 Đầu cốt đồng M185 12 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
5 Đầu cốt đồng M150 15 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
6 Đầu cốt đồng M120 4 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
7 Đầu cốt đồng M95 61 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
8 Đầu cốt đồng M70 234 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
9 Đầu cốt đồng M50 84 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
10 Đầu cáp hạ thế 4x185mm2 4 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
11 Đầu cáp hạ thế 4x150mm2 5 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
12 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120 loại cong 3U, dây trần+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 99 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
13 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv ( 01 khóa néo 70-120 loại cong 3U, dây trần+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 141 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
14 Phụ kiện bộ đỡ dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong)(Đ-TT) 39 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
15 Phụ kiện bộ néo dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong+02 kẹp cáp 3 buloong)(N-TT) 31 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
16 Kẹp cáp 3 bulông 180 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
17 Đầu cốt đồng 50 54 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
18 Đầu cốt đồng nhôm 70 15 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT trên không
19 Kẹp cáp 3 bulông 12 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT cáp ngầm
20 Đầu cáp 35kV ngoài trời 3*70mm2 4 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT cáp ngầm (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
21 Đầu cốt đồng nhôm 70 18 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZTT cáp ngầm
22 Khóa đỡ CVX 4*95 8 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
23 Khóa néo CVX 4*95 68 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
24 Khóa néo CVX 4*120 34 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
25 Đầu cốt đồng nhôm Cu-AL 95 56 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
26 Đầu cốt đồng nhôm Cu-AL 120 8 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
27 Ghíp nối 2 bu lông 25-95 tap 25-95 174 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
28 Khóa néo CVX 4*50 7 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->