Gói thầu: Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117343-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại
Số hiệu KHLCNT 20191268716
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-07 09:07:00 đến ngày 2020-02-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 167,550,240 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,300,000 VNĐ ((Hai triệu ba trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120 loại cong 3U, dây trần+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 15 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
2 Kẹp cáp dùng cho cáp bọc KR-70 3 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
3 Đầu cáp hạ thế 4x150mm2 9 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
4 Đầu cốt đồng M240 8 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
5 Đầu cốt đồng M150 27 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
6 Đầu cốt đồng M95 58 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
7 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 180 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
8 Đầu cốt đồng M50 60 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
9 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120 loại cong 3U, dây trần+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 177 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
10 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv ( 01 khóa néo 70-120 loại cong 3U, dây trần+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 123 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
11 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 50-240 loại cong 3U, dây bọc+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 33 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
12 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv ( 01 khóa néo 50-240 loại cong 3U, dây bọc+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 15 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
13 Phụ kiện bộ đỡ dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong)(Đ-TT) 14 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
14 Phụ kiện bộ néo dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong+02 kẹp cáp 3 buloong)(N-TT) 19 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
15 Kẹp cáp 3 bulông 252 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
16 Đầu cốt nhôm 50 54 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
17 Đầu cốt nhôm 70 30 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ trung thế
18 Khóa néo CVX 4*95 253 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
19 Đầu cốt đồng nhôm Cu-AL 95 84 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
20 Ghíp nối 2 bu lông 25-95 tap 25-95 234 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->