Gói thầu: Gói 07 Mua sắm phụ kiện các loại Cải tạo nâng cấp ĐZ 971E15.21 sau trạm 110kV Yên Thành lên vận hành cấp điện áp 22kV

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125331-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 07 Mua sắm phụ kiện các loại Cải tạo nâng cấp ĐZ 971E15.21 sau trạm 110kV Yên Thành lên vận hành cấp điện áp 22kV
Số hiệu KHLCNT 20191261080
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-07 14:50:00 đến ngày 2020-02-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 348,806,810 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv ( 01 khóa néo 70-120+ 01 mắt nối trung gian + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 363 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế trên không
2 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 24kv (dây bọc) ( 01 khóa néo 70-120 cho cáp bọc + 01 mắt nối trung gian + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 117 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế trên không
3 phụ kiện bộ néo dây trung tính sử dụng sứ bát IIC70 (02 Móc chữ U + 01 vòng treo đầu tròn +01 mắt nối kép + 01 mắt nối trung gian + 01 khóa néo dây 70-120) 541 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế trên không
4 phụ kiện bộ đỡ dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong) 165 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế trên không
5 Kẹp cáp IIA50-70 loại 3 bulong 492 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế trên không
6 Đầu cáp trung thế ngoài trời 24kV 3*240 2 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế trên không (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
7 Đầu cốt đồng nhôm 70 57 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế trên không
8 Đầu cốt đồng nhôm 50 60 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường dây trung thế trên không
9 Đầu cốt đồng 50 69 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
10 Đầu cốt đồng nhôm 70 255 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
11 Đầu cốt đồng 240 54 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
12 Đầu cốt đồng 120 32 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
13 Kẹp cáp IIA70 loại 3 bulong 360 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Trạm biến áp
14 Ghíp 2 bu lông 25-95 Tap 25-95 48 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
15 Đầu cốt đồng nhôm H120 12 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
16 Kẹp hãm cáp vặn xoắn 33 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐZ hạ thế
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->