Gói thầu: Gói 09 mua sắm phụ kiện các loại thuộc công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Diễn Nam, Bích Thái, Nghĩa Hợp 2, Tân Phú 3, Đồng Mỹ, Nghĩa Dũng 3, Nghĩa Phúc 3, Phú Sơn 1, Thị Trấn 5 huyện Tân Kỳ

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126735-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 09 mua sắm phụ kiện các loại thuộc công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Diễn Nam, Bích Thái, Nghĩa Hợp 2, Tân Phú 3, Đồng Mỹ, Nghĩa Dũng 3, Nghĩa Phúc 3, Phú Sơn 1, Thị Trấn 5 huyện Tân Kỳ
Số hiệu KHLCNT 20191261271
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-10 07:24:00 đến ngày 2020-02-20 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 109,823,450 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,500,000 VNĐ ((Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Kẹp cáp KC-70 3 bu lông 183 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
2 Phụ kiện chuỗi néo 35 148 Bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
3 Đầu cốt đồng nhôm Cu/Al-70 6 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
4 Đầu cốt đồng nhôm Cu/Al-35 42 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
5 Đầu cốt đồng M240 16 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
6 Đầu cốt đồng M150 21 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
7 Đầu cốt đồng M95 50 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
8 Đầu cốt đồng M50 54 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
9 Đầu cốt đồng nhôm Cu/Al-70 135 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
10 Kẹp cáp KC-70 3 bu lông 84 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
11 Phụ kiện chuỗi néo 35 12 Bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
12 Khóa treo cáp 4x70 19 Bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
13 Khóa treo cáp 4x50 9 Bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
14 Khóa hãm cáp KX-ABC-4x120 18 Bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
15 Khóa hãm cáp KX-ABC-4x95 201 Bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
16 Khóa hãm cáp KX-ABC-4x70 26 Bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
17 Khóa hãm cáp KX-ABC-4x50 18 Bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
18 Kẹp cáp nhôm 1 bulong (bắt tiếp địa) 21 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
19 Ghíp cáp bọc nhựa 2 bu lông 184 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
20 Đầu cốt đồng nhôm AM-95 68 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
21 Đầu cốt đồng nhôm AM-120 8 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
22 Ghíp cáp bọc nhựa 1 bu lông 354 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
23 Đầu cốt đồng Cu-16 2 Cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->