Gói thầu: Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại thuộc Công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Tiến Thành 1,3 , Sơn Thành 1, Công Thành 2, Tân Thành 1, Hùng Thành 3, Hậu Thành 1,4 ,Viên Thành 1, Phú Thành 2, Đồng Thành 1, Hồng Thành 1, huyện Yên Thành

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117241-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/02/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 09 Mua sắm phụ kiện các loại thuộc Công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Tiến Thành 1,3 , Sơn Thành 1, Công Thành 2, Tân Thành 1, Hùng Thành 3, Hậu Thành 1,4 ,Viên Thành 1, Phú Thành 2, Đồng Thành 1, Hồng Thành 1, huyện Yên Thành
Số hiệu KHLCNT 20191255005
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-12 16:45:00 đến ngày 2020-02-22 17:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 163,569,670 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,000,000 VNĐ ((Hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120 + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 2 móc treo chữ U) 141 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
2 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 22kv ( 01 khóa néo 70-120 + 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 2 móc treo chữ U) 89 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
3 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv cáp bọc ( giáp níu 1350mm+ 01 móc nối đơn+ 2 móc treo chữ U) 21 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
4 phụ kiện bộ đỡ + bộ néo dây trung tính dùng cho sứ ống chỉ ( 01 Ulevis + buloong) 61 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
5 Kẹp cáp IIA50-70 loại 3 bulong (néo dây trung tính) 42 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
6 Kẹp cáp IIA50-70 loại 3 bulong 360 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
7 Đầu cốt đồng nhôm 70 72 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
8 Đầu cốt đồng nhôm 50 54 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
9 Khóa hãm cáp vx 4*95 327 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
10 Đầu cốt đồng nhôm 95 80 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
11 Ghíp 2 bulong 320 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
12 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 35kv ( 01 khóa néo 70-120+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 9 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
13 phụ kiện Sứ chuỗi néo đơn 22kv ( 01 khóa néo 70-120+ 01 vòng treo đầu tròn + 01 móc nối đơn+ 02 móc treo chữ U) 6 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
14 Đầu cáp co ngót nhiệt hạ thế 4*150 3 bộ Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật (3M hoặc Raychem hoăc CEET)
15 Đầu cốt đồng 50 66 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
16 Đầu cốt đồng nhôm 70 198 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
17 Đầu cốt đồng 95 44 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
18 Đầu cốt đồng 150 54 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
19 Đầu cốt đồng 240 40 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
20 Đầu cốt đồng 120 5 cái Theo Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->