Gói thầu: Xây lắp công trình: Trường mầm non Họa Mi

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103503-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vị Thủy
Tên gói thầu Xây lắp công trình: Trường mầm non Họa Mi
Số hiệu KHLCNT 20200103202
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 22:28:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,794,543,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC XÂY LẮP
1 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, cột, dầm trần, sê nô Theo thiết kế 1.624,707 m2
2 Bả matít vào tường Theo thiết kế 1.624,707 m2
3 Sơn tường ngoài nhà đã bả sơn Super ATA, 1 nước lót 2 nước phủ Theo thiết kế 1.624,707 m2
4 Cạo bỏ lớp sơn trên sắt thép các loại Theo thiết kế 59,026 m2
5 Sản xuất lắp dựng khung bảo vệ cửa INOX 105 Theo thiết kế 41,04 m2
6 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp Theo thiết kế 59,026 m2
7 Tháo dỡ mái tôn, thủ công, cao <=16m Theo thiết kế 425 m2
8 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài cọc bất kỳ Theo thiết kế 4,604 100m2
9 Tháo dỡ trần, thủ công Theo thiết kế 245,2 m2
10 Làm trần bằng tấm tole dày 0,42 mm khung xương sắt L3x4 Theo thiết kế 245,2 m2
11 Phá dỡ nền gạch thủ công Theo thiết kế 2,24 m2
12 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 400x400mm Theo thiết kế 2,24 m2
13 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo thiết kế 42 m2
14 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo thiết kế 30 bộ
15 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 10 bộ
16 Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 7 bộ
17 Lắp đặt quạt điện Theo thiết kế 20 cái
18 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo thiết kế 240 m
19 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Theo thiết kế 240 m
20 Lắp đặt chậu xí xổm Theo thiết kế 2 bộ
21 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi Theo thiết kế 2 bộ
22 Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen INOX Theo thiết kế 2 bộ
23 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi INOX Theo thiết kế 2 bộ
24 Lắp đặt chậu tiểu nam Theo thiết kế 2 bộ
25 Tháo dỡ mái ngói, thủ công, cao <=4m Theo thiết kế 6,24 m2
26 Tháo dỡ xà gồ li tô khung vì kèo gỗ Theo thiết kế 6,24 M2
27 Sản xuất vì kèo thép hình mái đón sảnh trước Theo thiết kế 0,291 tấn
28 Ốp ALU khung kèo gỗ mái đón sảnh trước Theo thiết kế 0,127 100m2
29 Sản xuất xà gồ cầu phong , li tô thép Theo thiết kế 0,113 tấn
30 Lợp mái ngói 22v/m2, cao <=4m, vữa XM M75 Theo thiết kế 0,062 100m2
31 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, cột, dầm trần, sê nô Theo thiết kế 1.418,36 m2
32 Bả matít vào tường Theo thiết kế 1.418,36 m2
33 Sơn tường ngoài nhà đã bả sơn Super ATA, 1 nước lót 2 nước phủ Theo thiết kế 1.418,36 m2
34 Cạo bỏ lớp sơn khung bảo vệ cửa sổ Theo thiết kế 60,24 m2
35 Sản xuất lắp dựng khung bảo vệ cửa INOX 105 Theo thiết kế 12,8 m2
36 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp Theo thiết kế 60,24 m2
37 Tháo dỡ mái tôn, thủ công, cao <=4m Theo thiết kế 436,8 m2
38 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài cọc bất kỳ Theo thiết kế 4,368 100m2
39 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo thiết kế 17,26 m2
40 Phá dỡ nền gạch , thủ công Theo thiết kế 2,24 m2
41 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 400x400mm Theo thiết kế 2,24 m2
42 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo thiết kế 18 bộ
43 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 7 bộ
44 Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 6 bộ
45 Lắp đặt quạt điện Theo thiết kế 18 cái
46 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo thiết kế 180 m
47 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Theo thiết kế 180 m
48 Lắp đặt chậu xí xổm Theo thiết kế 3 bộ
49 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi Theo thiết kế 3 bộ
50 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi Theo thiết kế 2 bộ
51 Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen INOX Theo thiết kế 2 bộ
52 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi INOX Theo thiết kế 2 bộ
53 Lắp đặt chậu tiểu nam Theo thiết kế 3 bộ
54 Bồn INOX 500 lít Theo thiết kế 1 M2
55 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, cột, dầm trần, sê nô Theo thiết kế 1.354,595 m2
56 Bả matít vào tường Theo thiết kế 1.354,595 m2
57 Sơn tường ngoài nhà đã bả sơn Super ATA, 1 nước lót 2 nước phủ Theo thiết kế 1.354,595 m2
58 Cạo bỏ lớp sơn khung bảo vệ cửa sổ Theo thiết kế 73,64 m2
59 Sản xuất lắp dựng khung bảo vệ cửa INOX 105 Theo thiết kế 12,8 m2
60 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp Theo thiết kế 73,64 m2
61 Tháo dỡ mái tôn, thủ công, cao <=4m Theo thiết kế 436,8 m2
62 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài cọc bất kỳ Theo thiết kế 4,368 100m2
63 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo thiết kế 18 bộ
64 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 7 bộ
65 Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 6 bộ
66 Lắp đặt quạt điện Theo thiết kế 18 cái
67 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo thiết kế 180 m
68 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Theo thiết kế 180 m
69 Lắp đặt chậu xí xổm Theo thiết kế 3 bộ
70 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi Theo thiết kế 2 bộ
71 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi Theo thiết kế 3 bộ
72 Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen INOX Theo thiết kế 3 bộ
73 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi INOX Theo thiết kế 2 bộ
74 Lắp đặt chậu tiểu nam Theo thiết kế 3 bộ
75 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, cột, dầm trần, sê nô Theo thiết kế 1.354,595 m2
76 Bả matít vào tường Theo thiết kế 1.354,595 m2
77 Sơn tường trong ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ Theo thiết kế 1.354,595 m2
78 Cạo bỏ lớp sơn khung bảo vệ cửa sổ Theo thiết kế 73,64 m2
79 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp Theo thiết kế 73,64 m2
80 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo thiết kế 18 bộ
81 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 6 bộ
82 Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 6 bộ
83 Lắp đặt quạt điện Theo thiết kế 18 cái
84 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo thiết kế 180 m
85 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Theo thiết kế 180 m
86 Lắp đặt chậu xí xổm Theo thiết kế 2 bộ
87 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi Theo thiết kế 2 bộ
88 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi Theo thiết kế 3 bộ
89 Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen INOX Theo thiết kế 2 bộ
90 Lắp đặt chậu tiểu nam Theo thiết kế 2 bộ
91 Phá dỡ cột trụ gạch đá Theo thiết kế 2,56 m3
92 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, thủ công, rộng <=1m, sâu <=1m, đất C1 Theo thiết kế 17,834 m3
93 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,90 Theo thiết kế 10,287 m3
94 Đóng cọc gỗ, dài >2, 5m, thủ công, đất C2 Theo thiết kế 3,92 100m
95 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M100, đá 4x6 Theo thiết kế 1,928 m3
96 Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật Theo thiết kế 0,096 100m2
97 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK <=10mm Theo thiết kế 0,22 tấn
98 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 Theo thiết kế 2,04 m3
99 Ván khuôn gỗ cột cột vuông, chữ nhật Theo thiết kế 0,28 100m2
100 Lắp dựng cốt thép cột, lan can, dal cầu, ĐK<=10mm Theo thiết kế 0,113 tấn
101 Lắp dựng cốt thép cột, lan can, dal cầu, ĐK <=18mm, cao <=4m Theo thiết kế 0,055 tấn
102 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD <=0,1m2, cao <=16m, M200, đá 1x2 Theo thiết kế 1,007 m3
103 Trát trụ cột, dày 1cm, vữa XM M75 Theo thiết kế 29,637 m2
104 Bả matít vào tường Theo thiết kế 26,617 m2
105 Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn giả gổ Theo thiết kế 26,617 m2
106 Xây tường bằng gạch thẻ 4,5x9x19cm, dày <=10cm, cao <=4m, vữa XM M50 Theo thiết kế 1,088 m3
107 Ốp gạch chân tường 25x10cm, vữa XM M75 Theo thiết kế 3,02 1m2
108 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo thiết kế 5,44 m2
109 Sản xuất lắp dựng hàng rào INOX 304 Theo thiết kế 31,372 m2
110 Đắp cát, máy đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,85 Theo thiết kế 0,071 100m3
111 Lát gạch sân, nền đường,vỉa hè - Gạch xi măng 30x30cm, vữa XM M75 Theo thiết kế 70,58 1m2
112 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 Theo thiết kế 8,328 m3
113 Lót cỏ trang trí Theo thiết kế 118,97 M2
114 Đắp cát, máy đầm cóc Theo thiết kế 0,962 100m3
115 Lát gạch sân, nền đường,vỉa hè - Gạch xi măng 30x30cm, vữa XM M75 Theo thiết kế 532,5 1m2
116 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, thủ công, rộng <=1m, sâu <=1m, đất C1 Theo thiết kế 5,897 m3
117 Đắp đất nền móng, thủ công Theo thiết kế 3,931 m3
118 Đắp nền móng công trình, thủ công Theo thiết kế 0,756 m3
119 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M100, đá 4x6 Theo thiết kế 0,756 m3
120 Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật Theo thiết kế 0,286 100m2
121 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M200, đá 1x2 Theo thiết kế 3,57 m3
122 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ <=12m Theo thiết kế 1,694 tấn
123 Lợp mái râm Theo thiết kế 429 M2
124 Cạo bỏ lớp vôi tường cột, trụ Theo thiết kế 310,68 m2
125 Bả matít vào tường Theo thiết kế 310,68 m2
126 Sơn tường trong ngoài nhà đã bả sơn, 1 nước lót 2 nước phủ Theo thiết kế 310,68 m2
127 Tháo dỡ trần, thủ công Theo thiết kế 65 m2
128 Làm trần bằng tấm tole dày 0,42mm khung xương sắt L3x4 Theo thiết kế 65 m2
129 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo thiết kế 3 bộ
130 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 4 bộ
131 Lắp đặt quạt điện Theo thiết kế 4 cái
132 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2 Theo thiết kế 23 m
133 Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm Theo thiết kế 23 m
134 Cạo bỏ lớp vôi tường cột, trụ Theo thiết kế 241,155 m2
135 Bả matít vào tường Theo thiết kế 241,155 m2
136 Sơn tường trong ngoài nhà đã bả sơn, 1 nước lót 2 nước phủ Theo thiết kế 241,155 m2
137 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ <=9m Theo thiết kế 0,206 tấn
138 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài cọc bất kỳ Theo thiết kế 1,763 100m2
139 Phá dỡ nền gạch, Nền láng vữa xi măng Theo thiết kế 8 m2
140 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2 Theo thiết kế 0,64 m3
141 Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M100 Theo thiết kế 34,133 m2
142 Lát gạch gạch nhám chống trợt, kích thước gạch 30x30cm, vữa XM M75 Theo thiết kế 44 1m2
143 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo thiết kế 49,68 m2
144 Tháo dỡ trần, thủ công Theo thiết kế 66,6 m2
145 Làm trần bằng tấm tole dày 0,42mm khung xương sắt L3x4 Theo thiết kế 66,6 m2
146 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo thiết kế 6 bộ
147 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Theo thiết kế 2 bộ
148 Lắp đặt quạt điện Theo thiết kế 3 cái
149 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2 Theo thiết kế 30 m
150 Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm Theo thiết kế 30 m
151 Cạo bỏ lớp sơn trên cửa đi cửa sổ Theo thiết kế 22,92 m2
152 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp Theo thiết kế 22,92 m2
153 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, cột, dầm trần, sê nô Theo thiết kế 1.032,05 m2
154 Cạo bỏ lớp sơn kim loại Theo thiết kế 472,76 m2
155 Bả matít vào tường Theo thiết kế 1.032,05 m2
156 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả, 1 nước lót 2 nước phủ Theo thiết kế 1.032,05 m2
157 Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 3 nước Theo thiết kế 472,76 m2
158 Sản xuất lắp dựng thanh ngang hàng rào song sắt Theo thiết kế 0,582 tấn
159 Cạo bỏ lớp vôi tường cột, trụ Theo thiết kế 32,34 m2
160 Bả matít vào tường Theo thiết kế 32,34 m2
161 Sơn tường ngoài nhà đã bả sơn Super ATA, 1 nước lót 2 nước phủ Theo thiết kế 32,34 m2
162 Cạo bỏ lớp sơn trên sắt thép các loại Theo thiết kế 93,544 m2
163 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp Theo thiết kế 93,544 m2
164 Dán tấm đề can được in theo yêu cầu Theo thiết kế 52,17 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->