Gói thầu: Gói thầu số 10: Thi công Nâng cấp, mở rộng đường vào vùng nguyên liệu dừa Vùng 91 ấp Số 2, xã Mỹ Cẩm (từ đường Đập Nhà Lầu đến Cầu Đồng Tâm)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100176-00
Thời điểm đóng mở thầu 09/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Phúc Khang
Tên gói thầu Gói thầu số 10: Thi công Nâng cấp, mở rộng đường vào vùng nguyên liệu dừa Vùng 91 ấp Số 2, xã Mỹ Cẩm (từ đường Đập Nhà Lầu đến Cầu Đồng Tâm)
Số hiệu KHLCNT 20191275562
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-01 15:44:00 đến ngày 2020-01-09 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,499,674,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Thi công Nâng cấp, mở rộng đường vào vùng nguyên liệu dừa Vùng 91 ấp Số 2, xã Mỹ Cẩm (từ đường Đập Nhà Lầu đến Cầu Đồng Tâm) thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường vào vùng nguyên liệu dừa Vùng 91 ấp Số 2, xã Mỹ Cẩm (từ đường Đập Nhà Lầu đến Cầu Đồng Tâm).
1 Thi công Nâng cấp, mở rộng đường vào vùng nguyên liệu dừa Vùng 91 ấp Số 2, xã Mỹ Cẩm (từ đường Đập Nhà Lầu đến Cầu Đồng Tâm) thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường vào vùng nguyên liệu dừa Vùng 91 ấp Số 2, xã Mỹ Cẩm (từ đường Đập Nhà Lầu đến Cầu Đồng Tâm). Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Hồ sơ thiết kế được duyệt 1 Gói
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->