Gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104115-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Thăng Long
Tên gói thầu Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20191273564
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn TW hỗ trợ, vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn ngân sách huyện và vốn khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 16:48:00 đến ngày 2020-01-16 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 411,673,120 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG:
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
B ĐƯỜNG GIAO THÔNG
1 Đào nền đường, đất C3 2,224 100m3
2 Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 9,216 100m3
3 Vận chuyển đất đào tận dụng sang đắp, phạm vi <=300m, đất C3 2,001 100m3
4 Cung cấp đất cấp 3 để đắp (Tại mỏ) 8,413 100m3
5 Vận chuyển đất để đắp, phạm vi <=1000m 8,413 100m3
6 Vận chuyển đất để đắp, tiếp cự ly 6km 8,413 100m3
7 Vận chuyển đất để đắp, tiếp cự ly 11.5km 8,413 100m3
8 Đắp đất mặt đường, độ chặt yêu cầu K=0,98 6,108 100m3
9 Cung cấp đất cấp phối sỏi đồi để đắp (Tại mỏ) 7,085 100m3
10 Vận chuyển đất sỏi đỏ để đắp, phạm vi <=1000m 7,085 100m3
11 Vận chuyển đất sỏi đỏ để đắp, tiếp cự ly 6km 7,085 100m3
12 Vận chuyển đất sỏi đỏ để đắp, tiếp cự ly 33.5km 7,085 100m3
13 Đào đất hố móng cọc tiêu, biển báo, đất C3 2,592 m3
14 Bê tông móng cọc tiêu, biển báo, đá 1x2 M150 2,43 m3
15 Sản xuất, lắp đặt cọc tiêu bê tông cốt thép (0,12x0,12x1,025m) 33 cái
16 Cung cấp trụ đỡ biển báo Ø90 dày 2mm - L=3m 4 cột
17 Cung cấp trụ đỡ biển báo Ø90 dày 2mm - L=3.4m 2 cột
18 Cung cấp biển báo phản quang tam giác cạnh 87.5cm 6 cái
19 Cung cấp biển báo phản quang chữ nhật cạnh (37.5x 87.5)cm 2 cái
C CỐNG BẢN L=1M TẠI KM0+243,38
1 Đào đất hố móng bằng máy, đất C2 0,116 100m3
2 Đào đất hố móng, đất C2 1,291 m3
3 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90 0,043 100m3
4 Đệm móng đá dăm 4x6 đầm chặt 2,988 m3
5 Đá hộc xếp khan 1,793 m3
6 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng 0,298 100m2
7 Bê tông móng, đá 1x2 M150 8,481 m3
8 Bê tông mái taluy, đá 1x2 M150 3,655 m3
9 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường 0,39 100m2
10 Bê tông tường, đá 1x2 M200 6,781 m3
11 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bản cống 0,077 100m2
12 Sản xuất, lắp đặt cốt thép cống bản, đường kính Ø<=10mm 0,093 tấn
13 Sản xuất, lắp đặt cốt thép cống bản, đường kính Ø<=18mm 0,103 tấn
14 Bê tông bản cống đá 1x2 M250 1,671 m3
D ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG PHỤC VỤ THI CÔNG
1 Bê tông móng biển báo, đá 1x2 M150 0,063 m3
2 Cung cấp trụ đỡ biển báo Ø90 dày 1.5mm - L=3m 2 cột
3 Cung cấp biển báo phản quang tam giác 4 cái
4 Cung cấp biển báo phản quang chữ nhật cạnh (100x50)cm + Gía đỡ 4 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->