Gói thầu: Xây lắp công trình: Trường mẫu giáo Vị Thủy

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103520-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vị Thủy
Tên gói thầu Xây lắp công trình: Trường mẫu giáo Vị Thủy
Số hiệu KHLCNT 20191279715
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 22:58:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,735,627,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC XÂY LẮP
1 Cạo bỏ lớp sơn bê tông Theo Thiết kế 2.883,7 m2
2 Bả matít vào tường Theo Thiết kế 2.469,17 m2
3 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ Theo Thiết kế 802,666 m2
4 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ Theo Thiết kế 1.666,504 m2
5 Tháo dỡ mái tôn, thủ công, cao <=16m Theo Thiết kế 601,3904 m2
6 Tháo dỡ kết cấu sắt thép, thủ công, cao <=16m Theo Thiết kế 6,5081 tấn
7 Tháo dỡ trần, thủ công Theo Thiết kế 1.012,192 m2
8 Sản xuất xà gồ thép Theo Thiết kế 6,5081 tấn
9 Lắp dựng xà gồ thép Theo Thiết kế 6,5081 tấn
10 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài cọc bất kỳ Theo Thiết kế 6,0139 100m2
11 Làm trần prima 50x50 Theo Thiết kế 1.012,192 m2
12 Ốp tường trụ, cột, kích thước gạch 400x400mm Theo Thiết kế 33,168 m2
13 Thay mới bánh lăn cửa sổ (đã tính công thợ) Theo Thiết kế 1 bộ
14 Bộ bàn hợp gỗ 10 người Theo Thiết kế 1 Bộ
15 Bụt phòng hợp Theo Thiết kế 1 Bộ
16 Bảng phân công công tác Theo Thiết kế 10 Cái
17 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 200x400mm Theo Thiết kế 486,97 m2
18 Phá lớp vữa trát sê nô Theo Thiết kế 178,448 m2
19 Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng … Theo Thiết kế 178,448 m2
20 Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 178,448 m2
21 Phong màn cửa đi, cửa sổ Theo Thiết kế 82,84 m2
22 Bóng nhà banh Theo Thiết kế 10 m2
23 Ốp tường trụ, cột, kích thước gạch 600x600mm Theo Thiết kế 27,72 m2
24 Phá dỡ kết cấu bê tông nền, thủ công Theo Thiết kế 0,924 m3
25 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 Theo Thiết kế 0,96 m3
26 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 600x600mm Theo Thiết kế 2,76 m2
27 Lắp đặt máy điều hoà 1 cục Inverter (dây điện theo thiết kế) Theo Thiết kế 2 máy
28 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, chiều cao lắp đặt < 2m Theo Thiết kế 1 tủ
29 Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=200A Theo Thiết kế 1 cái
30 Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=10A Theo Thiết kế 12 cái
31 Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng Theo Thiết kế 7 bộ
32 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Theo Thiết kế 57 bộ
33 Lắp đặt demo quạt Theo Thiết kế 19 cái
34 Lắp đặt quạt điện-Quạt ốp trần Theo Thiết kế 19 cái
35 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ đôi Theo Thiết kế 64 cái
36 Lắp bảng điện vào tường gạch Theo Thiết kế 12 cái
37 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Theo Thiết kế 2.000 m
38 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo Thiết kế 200 m
39 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2 Theo Thiết kế 260 m
40 Lắp đặt chậu xí xổm Theo Thiết kế 10 bộ
41 Lắp đặt chậu xí bệt Theo Thiết kế 1 bộ
42 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi Theo Thiết kế 2 bộ
43 Phá dỡ kết cấu bê tông nền, thủ công Theo Thiết kế 42,692 m3
44 Đắp nền móng công trình, thủ công Theo Thiết kế 306,12 m3
45 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 Theo Thiết kế 144,732 m3
46 Láng nền sàn không đánh màu, Chiều dày 3cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 144,732 1m2
47 Xây tường bằng gạch ống 8x8x19cm, dày <=10cm, cao <=4m, vữa XM M75 Theo Thiết kế 2,1204 m3
48 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 1,4136 m2
49 Quét vôi 3 nước trắng Theo Thiết kế 1,4136 m2
50 Nạo vét bùn hố ga. Không trung chuyển bùn. Đô thị loại I Theo Thiết kế 19,8 m3 bùn
51 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, thủ công, rộng <=1m, sâu <=1m, đất C2 Theo Thiết kế 2,205 m3
52 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 4x6 Theo Thiết kế 0,441 m3
53 Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 2,52 m2
54 Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19cm, dày <=10cm, cao <=4m, vữa XM M75 Theo Thiết kế 1,26 m3
55 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 4,41 m2
56 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK <=10mm Theo Thiết kế 0,0295 tấn
57 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 Theo Thiết kế 0,35 m3
58 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, thủ công, rộng <=1m, sâu <=1m, đất C2 Theo Thiết kế 6 m3
59 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 4x6 Theo Thiết kế 0,4 m3
60 Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 4 m2
61 Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19cm, dày <=10cm, cao <=4m, vữa XM M75 Theo Thiết kế 2,4 m3
62 Bộ máy bơm Theo Thiết kế 1 m2
63 Cạo bỏ lớp sơn bê tông Theo Thiết kế 405,2318 m2
64 Bả matít vào tường Theo Thiết kế 405,2318 m2
65 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ Theo Thiết kế 405,2318 m2
66 Sản xuất song sắt trên hàng rào tường Theo Thiết kế 26,8874 m2
67 Lắp dựng song sắt trên hàng rào tường. Theo Thiết kế 26,8874 m2
68 Phá dỡ kết cấu tường gạch, thủ công Theo Thiết kế 0,0471 m3
69 Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=20cm Theo Thiết kế 1 cây
70 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, thủ công, rộng <=1m, sâu <=1m, đất C1 Theo Thiết kế 20,956 m3
71 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,90 Theo Thiết kế 8,8747 m3
72 Đóng cừ tràm L=5m, ngọn >=8cm, 25 cây/m2 Theo Thiết kế 3,6 100m
73 Đắp cát lót móng Theo Thiết kế 0,0141 100m3
74 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M100, đá 4x6 Theo Thiết kế 1,416 m3
75 Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,1056 100m2
76 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK <=18mm Theo Thiết kế 0,2204 tấn
77 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD <=0,1m2, cao <=4m, M200, đá 1x2 Theo Thiết kế 3,072 m3
78 Ván khuôn gỗ cột cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,224 100m2
79 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK <=18mm, cao <=4m Theo Thiết kế 0,0437 tấn
80 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD <=0,1m2, cao <=4m, M200, đá 1x2 Theo Thiết kế 1,6 m3
81 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 9,6 m2
82 Sản xuất hàng rào gỗ Theo Thiết kế 34,472
83 Trát, đắp phào kép, gờ chỉ, vữa XM M75 Theo Thiết kế 6,4 m
84 Bảng tên gỗ cổng vườn cổ tích Theo Thiết kế 1
85 Xây tường bằng gạch ống 8x8x19cm, dày <=10cm, cao <=4m, vữa XM M75 Theo Thiết kế 1,2 m3
86 Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19cm, dày <=30cm, cao <=4m, vữa XM M75 Theo Thiết kế 14,98 m3
87 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 56,7 m2
88 Đắp nền móng công trình, thủ công Theo Thiết kế 22,4 m3
89 Lát gạch gạch ceramic, kích thước gạch 40x40cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 175,5 1m2
90 Lát gạch gạch ceramic, kích thước gạch 50x50cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 12,5 1m2
91 Trồng hoa cỏ trang trí Theo Thiết kế 9 M2
92 Bộ bàn bằng xi măng chơi ngoài trời 6 ghế Theo Thiết kế 3 m2
93 Sản xuất cột bằng thép hình Theo Thiết kế 0,1042 tấn
94 Lắp cột thép các loại Theo Thiết kế 0,1042 tấn
95 Sản xuất xà gồ thép Theo Thiết kế 0,8237 tấn
96 Lắp dựng xà gồ thép Theo Thiết kế 0,8237 tấn
97 Lợp mái ngói 22v/m2, cao <=16m, vữa XM M75 Theo Thiết kế 0,3 100m2
98 Cạo bỏ lớp sơn kim loại Theo Thiết kế 38,25 m2
99 Sơn sắt thép các loại 1 nước lót + 2 nước phủ Theo Thiết kế 38,25 m2
100 Xây tường bằng gạch ống 8x8x19cm, dày <=10cm, cao <=4m, vữa XM M75 Theo Thiết kế 2,4 m3
101 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 24 m2
102 Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ băng thủ công, bê tông gạch vỡ, M50 Theo Thiết kế 3,2 m3
103 Láng nền sàn không đánh màu, Chiều dày 3cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 32 1m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->