Gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Bình Phú A, huyện Càng Long, Hạng mục: Khối 09 phòng học (01 trệt + 02 lầu)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104739-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Phúc Khang
Tên gói thầu Gói thầu số 11: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Bình Phú A, huyện Càng Long, Hạng mục: Khối 09 phòng học (01 trệt + 02 lầu)
Số hiệu KHLCNT 20191252351
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 13:58:00 đến ngày 2020-01-13 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,588,966,155 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 60,000,000 VNĐ ((Sáu mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Gói thầu số 11: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Bình Phú A, huyện Càng Long, Hạng mục: Khối 09 phòng học (01 trệt + 02 lầu).
1 Gói thầu số 11: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Bình Phú A, huyện Càng Long, Hạng mục: Khối 09 phòng học (01 trệt + 02 lầu). Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Hồ sơ thiết kế được duyệt 1 gói
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->