Gói thầu: Xây lắp công trình: Trường tiểu học Vĩnh Trung 5

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104745-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vị Thủy
Tên gói thầu Xây lắp công trình: Trường tiểu học Vĩnh Trung 5
Số hiệu KHLCNT 20191279589
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 12:56:00 đến ngày 2020-01-13 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,246,666,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC: XÂY MỚI 02 PHÒNG HỌC
1 Tháo dỡ 02 phòng tiền chế Theo Thiết kế 118,26 m2
2 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra Rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp I Theo Thiết kế 161,2 M3
3 Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đ.kính 8-10cm, chiều dài cọc >2,5m Vào đất cấp I Theo Thiết kế 65,25 100M
4 Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công Độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo Thiết kế 130,735 M3
5 Vét bùn đầu cừ Theo Thiết kế 6,2 M3
6 Đắp cát đệm đầu cừ Theo Thiết kế 0,062 100M3
7 Bê tông lót móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 150 Theo Thiết kế 6,2 M3
8 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Móng cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,235 100M2
9 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,2996 Tấn
10 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,9242 Tấn
11 Bê tông móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 16,965 M3
12 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,8104 100M2
13 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,1394 Tấn
14 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 1,2243 Tấn
15 Bê tông cột, tiết diện <= 0,1m2, cao <= 4m, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 4,522 M3
16 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ đà kiềng Theo Thiết kế 0,5765 100M2
17 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiềng, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,1566 Tấn
18 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiếng, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,8886 Tấn
19 Bê tông đà kiềng, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 5,901 M3
20 Xây bó nền bằng gạch thẻ 4x8x19, dày<=30cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 2,6531 M3
21 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 9,132 M2
22 Đắp cát nền bằng máy đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo Thiết kế 0,377 100M3
23 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ nền Theo Thiết kế 0,0545 100M2
24 Sản xuất, lắp dựng cốt thép nền kính cốt thép <= 10 mm Theo Thiết kế 0,981 Tấn
25 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 11,5024 M3
26 Xây tường thẳng gạch 20x20x40cm, dày 20cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 27,4608 M3
27 Xây hộp gen bằng gạch thẻ 4x8x19, cao <=4m, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 1,44 M3
28 Xây tường lan can bằng gạch thẻ 4x8x19, dày<=10cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 0,076 M3
29 Xây tam cấp bằng gạch thẻ 4x8x19, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 2,2632 M3
30 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 80,56 m2
31 Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột Theo Thiết kế 6,4 m2
32 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 108,48 M2
33 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 123,74 M2
34 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan Theo Thiết kế 0,2217 100M2
35 Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0785 Tấn
36 Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước cao <=4m, đường kính cốt thép > 10mm Theo Thiết kế 0,0559 Tấn
37 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,3612 M3
38 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ dầm mái Theo Thiết kế 0,8105 100M2
39 Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm mái, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,2428 Tấn
40 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiếng, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 2,9138 Tấn
41 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 6,2241 M3
42 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Sàn mái Theo Thiết kế 3,0369 100M2
43 Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái cao <=16m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 1,0957 Tấn
44 Bê tông sàn mái, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 14,434 M3
45 Trát trần, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 158,76 M2
46 Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 88,914 M2
47 Bả bằng ma tít vào tường ngoài Theo Thiết kế 197,3914 M2
48 Bả bằng ma tít vào tường trong Theo Thiết kế 149,5468 M2
49 Bả bằng ma tít vào cột, dầm, trần Theo Thiết kế 158,76 M2
50 Sơn tường ngoài nhà, đã bả bằng 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 197,3014 M2
51 Sơn dầm, trần, tường trong nhà, đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 308,3068 M2
52 Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 500x500mm Theo Thiết kế 119,36 M2
53 Láng granitô tam cấp Theo Thiết kế 24,84 M2
54 Sản xuất xà gồ thép Theo Thiết kế 1,235 Tấn
55 Lắp dựng xà gồ thép, cầu phong, litô Theo Thiết kế 1,245 Tấn
56 Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <= 4m Theo Thiết kế 1,0472 100M2
57 Láng sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 75,6 M2
58 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo Thiết kế 75,6 M2
59 Trát gờ chỉ, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 51,8 Mét
60 Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột, kích thước gạch 120x300mm Theo Thiết kế 12,51 m2
61 Lắp dựng cửa đi khung nhôm kính Theo Thiết kế 6,48 M2
62 Lắp dựng cửa sổ khung nhôm kính Theo Thiết kế 25,92 M2
63 Kéo rải dây điện đơn, loại dây 1x1,5mm2 Theo Thiết kế 150 Mét
64 Kéo rải dây điện đơn, loại dây 1x2,5mm2 Theo Thiết kế 50 Mét
65 Kéo rải dây điện đơn, loại dây 1x4mm2 Theo Thiết kế 40 Mét
66 Kéo rải dây điện đơn, loại dây 1x11mm2 Theo Thiết kế 20 Mét
67 Lắp đặt quạt điện-Quạt ốp trần Theo Thiết kế 4 cái
68 Lắp đặt Dimer quạt Theo Thiết kế 4 Cái
69 Lắp đặt quạt treo tường Theo Thiết kế 2 Cái
70 Lắp đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo Thiết kế 8 Bộ
71 Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn trang trí nổi Theo Thiết kế 2 bộ
72 Lắp đặt ống nhựa, đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <= 27mm Theo Thiết kế 30 Mét
73 Lắp đặt automat 1 pha, cường độ dòng điện 15A âm tường Theo Thiết kế 2 Cái
74 Lắp đặt automat 1 pha, cường độ dòng điện 30A âm tường Theo Thiết kế 1 Cái
75 Lắp ổ cắm điện loại ba âm tường Theo Thiết kế 4 Cái
76 Lắp công tắc điện loại có 1 hạt trên công tắc Theo Thiết kế 8 Cái
77 Lắp hộp âm tường + mặt nạ Theo Thiết kế 8 Bộ
78 Lắp tủ điện phòng Theo Thiết kế 1 Bộ
79 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối dán keo, đường kính ống 90mm Theo Thiết kế 0,18 100M
80 Lắp đặt cầu chắn rác Theo Thiết kế 5 cái
81 Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=89mm Theo Thiết kế 5 cái
82 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=89mm Theo Thiết kế 5 cái
B HẠNG MỤC: XÂY MỚI PHÒNG Y TẾ
1 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra Rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp I Theo Thiết kế 28,8288 M3
2 Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đ.kính 8-10cm, chiều dài cọc >2,5m Vào đất cấp I Theo Thiết kế 14,6 100M
3 Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công Độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo Thiết kế 22,8248 M3
4 Vét bùn đầu cừ Theo Thiết kế 1,584 M3
5 Đắp cát đệm đầu cừ Theo Thiết kế 0,0158 100M3
6 Bê tông lót móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 150 Theo Thiết kế 1,584 M3
7 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Móng cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,0576 100M2
8 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,091 Tấn
9 Bê tông móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 2,628 M3
10 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,2724 100M2
11 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0416 Tấn
12 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,2293 Tấn
13 Bê tông cột, tiết diện <= 0,1m2, cao <= 4m, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,3616 M3
14 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ đà kiềng Theo Thiết kế 0,156 100M2
15 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiềng, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0483 Tấn
16 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiếng, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,2214 Tấn
17 Bê tông đà kiềng, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,6 M3
18 Đắp cát nền bằng máy đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo Thiết kế 0,0574 100M3
19 Sản xuất, lắp dựng cốt thép nền kính cốt thép <= 10 mm Theo Thiết kế 0,2323 Tấn
20 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 2,6144 M3
21 Xây tường bằng gạch ống 8x8x19, dày<= 10cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 3,5408 M3
22 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 27,6 m2
23 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 45,2 M2
24 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 47,93 M2
25 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan Theo Thiết kế 0,2455 100M2
26 Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,4364 Tấn
27 Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước cao <=4m, đường kính cốt thép > 10mm Theo Thiết kế 0,0087 Tấn
28 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,2502 M3
29 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ dầm mái Theo Thiết kế 0,1435 100M2
30 Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm mái, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0469 Tấn
31 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiếng, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,2008 Tấn
32 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,72 M3
33 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ sê nô Theo Thiết kế 0,1307 100M2
34 Sản xuất lắp dựng cốt thép sê nô, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0602 Tấn
35 Bê tông sênô, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,6624 M3
36 Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 20,512 M2
37 Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 2,88 M2
38 Bả bằng ma tít vào tường ngoài Theo Thiết kế 65,712 M2
39 Bả bằng ma tít vào tường trong Theo Thiết kế 47,93 M2
40 Bả bằng ma tít vào cột, dầm, trần Theo Thiết kế 2,88 M2
41 Sơn tường ngoài nhà, đã bả bằng 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 68,592 M2
42 Sơn dầm, trần, tường trong nhà, đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 47,93 M2
43 Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 500x500mm Theo Thiết kế 33,54 M2
44 Sản xuất xà gồ thép Theo Thiết kế 0,2234 Tấn
45 Lắp dựng xà gồ thép Theo Thiết kế 0,2234 Tấn
46 Lợp mái che tường bằng tole lạnh sóng vuông dày 0,42mm Theo Thiết kế 0,3897 100M2
47 Láng sê nô, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 3,52 M2
48 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo Thiết kế 3,6 M2
49 Trát gờ chỉ, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 9 Mét
50 Lắp dựng cửa đi khung nhôm kính Theo Thiết kế 3,25 M2
51 Lắp dựng cửa sổ khung nhôm kính Theo Thiết kế 5,76 M2
52 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x1,5mm2 Theo Thiết kế 40 Mét
53 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x2,5mm2 Theo Thiết kế 30 Mét
54 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x4mm2 Theo Thiết kế 10 Mét
55 Lắp đặt quạt ốp trần Theo Thiết kế 1 Cái
56 Lắp đặt công tắc quạt Theo Thiết kế 1 Cái
57 Lắp đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo Thiết kế 2 Bộ
58 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm Theo Thiết kế 20 m
59 Lắp đặt CB, cường độ dòng điện 20A Theo Thiết kế 1 Cái
60 Lắp ổ cắm điện loại ba Theo Thiết kế 3 Cái
61 Lắp công tắc điện loại có 1 hạt trên công tắc Theo Thiết kế 2 Cái
62 Lắp hộp âm tường + mặt nạ Theo Thiết kế 1 Bộ
63 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối dán keo, đường kính ống 90mm Theo Thiết kế 0,132 100M
64 Lắp đặt cầu chắn rác Theo Thiết kế 4 cái
65 Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=89mm Theo Thiết kế 4 cái
66 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=89mm Theo Thiết kế 4 cái
C HẠNG MỤC: XÂY MỚI PHÒNG THƯ VIỆN
1 Tháo dỡ phòng tiền chế hiên hữu Theo Thiết kế 28,08 M2
2 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra Rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp I Theo Thiết kế 28,8288 M3
3 Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đ.kính 8-10cm, chiều dài cọc >2,5m Vào đất cấp I Theo Thiết kế 14,6 100M
4 Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công Độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo Thiết kế 22,8248 M3
5 Vét bùn đầu cừ Theo Thiết kế 1,584 M3
6 Đắp cát đệm đầu cừ Theo Thiết kế 0,0158 100M3
7 Bê tông lót móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 150 Theo Thiết kế 1,584 M3
8 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Móng cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,0576 100M2
9 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,091 Tấn
10 Bê tông móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 2,628 M3
11 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,2724 100M2
12 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0416 Tấn
13 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,2293 Tấn
14 Bê tông cột, tiết diện <= 0,1m2, cao <= 4m, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,3616 M3
15 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ đà kiềng Theo Thiết kế 0,146 100M2
16 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiềng, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0462 Tấn
17 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiềng, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,2091 Tấn
18 Bê tông đà kiềng, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,5 M3
19 Đắp cát nền bằng máy đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo Thiết kế 0,0504 100M3
20 Sản xuất, lắp dựng cốt thép nền kính cốt thép <= 10 mm Theo Thiết kế 0,209 Tấn
21 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 2,3104 M3
22 Xây tường bằng gạch ống 8x8x19, dày<= 10cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 3,3208 M3
23 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 26,4 m2
24 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 42,2 M2
25 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 44,93 M2
26 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan Theo Thiết kế 0,241 100M2
27 Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,1438 Tấn
28 Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước cao <=4m, đường kính cốt thép > 10mm Theo Thiết kế 0,0087 Tấn
29 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,2202 M3
30 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ dầm mái Theo Thiết kế 0,136 100M2
31 Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm mái, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0453 Tấn
32 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiếng, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,1918 Tấn
33 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,62 M3
34 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ sê nô Theo Thiết kế 0,1165 100M2
35 Sản xuất lắp dựng cốt thép sê nô, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0537 Tấn
36 Bê tông sênô, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,5888 M3
37 Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 18,712 M2
38 Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 2,88 M2
39 Bả bằng ma tít vào tường ngoài Theo Thiết kế 62,712 M2
40 Bả bằng ma tít vào tường trong Theo Thiết kế 44,93 M2
41 Bả bằng ma tít vào cột, dầm, trần Theo Thiết kế 2,88 M2
42 Sơn tường ngoài nhà, đã bả bằng 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 65,592 M2
43 Sơn dầm, trần, tường trong nhà, đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 44,93 M2
44 Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 500x500mm Theo Thiết kế 29,64 M2
45 Sản xuất xà gồ thép Theo Thiết kế 0,1986 Tấn
46 Lắp dựng xà gồ thép Theo Thiết kế 0,1986 Tấn
47 Lợp mái che tường bằng tole lạnh sóng vuông dày 0,42mm Theo Thiết kế 0,3464 100M2
48 Láng sê nô, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 3,2 M2
49 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo Thiết kế 3,2 M2
50 Trát gờ chỉ, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 8 Mét
51 Lắp dựng cửa đi khung nhôm kính Theo Thiết kế 3,25 M2
52 Lắp dựng cửa sổ khung nhôm kính Theo Thiết kế 5,76 M2
53 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x1,5mm2 Theo Thiết kế 40 Mét
54 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x2,5mm2 Theo Thiết kế 30 Mét
55 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x4mm2 Theo Thiết kế 10 Mét
56 Lắp đặt quạt ốp trần Theo Thiết kế 1 Cái
57 Lắp đặt công tắc quạt Theo Thiết kế 1 Cái
58 Lắp đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo Thiết kế 2 Bộ
59 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm Theo Thiết kế 20 m
60 Lắp đặt CB, cường độ dòng điện 20A Theo Thiết kế 1 Cái
61 Lắp ổ cắm điện loại ba Theo Thiết kế 3 Cái
62 Lắp công tắc điện loại có 1 hạt trên công tắc Theo Thiết kế 2 Cái
63 Lắp hộp âm tường + mặt nạ Theo Thiết kế 1 Bộ
64 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối dán keo, đường kính ống 90mm Theo Thiết kế 0,132 100M
65 Lắp đặt cầu chắn rác Theo Thiết kế 4 cái
66 Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=89mm Theo Thiết kế 4 cái
67 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=89mm Theo Thiết kế 4 cái
D HẠNG MỤC: CẢI TẠO DÃY 02 PHÒNG HỌC
1 Tháo dỡ cửa Theo Thiết kế 23 M2
2 Tháo dỡ trần Theo Thiết kế 85,2 M2
3 Tháo dỡ mái Mái tôn, cao <= 4 m Theo Thiết kế 132,696 M2
4 Tháo dỡ kết cấu gỗ bằng thủ công Cao <= 4 m Theo Thiết kế 0,72 M3
5 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 66,88 m2
6 Ốp cột, kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 6 M2
7 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên tường ngoài Theo Thiết kế 179,254 M2
8 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên tường trong Theo Thiết kế 102,08 M2
9 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đúc sẵn lanh tô Theo Thiết kế 0,0488 100M2
10 SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn lanh tô, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0314 Tấn
11 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn lanh tô, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,244 M3
12 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công Trọng lượng <= 100 kg Theo Thiết kế 6 Cái
13 Bả bằng ma tít vào tường ngoài Theo Thiết kế 189,094 M2
14 Bả bằng ma tít vào tường trong Theo Thiết kế 102,08 M2
15 Sơn tường ngoài nhà, đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 189,094 M2
16 Sơn dầm, trần, tường trong nhà, đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 102,08 M2
17 Lắp dựng cửa khung nhôm kính Theo Thiết kế 26,84 M2
18 Sản xuất xà gồ thép Theo Thiết kế 0,7325 Tấn
19 Lắp dựng xà gồ thép Theo Thiết kế 1,1883 Tấn
20 Lợp mái che tường bằng tôn lạnh sóng vuông dày 0.42mm Theo Thiết kế 1,3558 100M2
21 Làm trần bằng tole dày 0,22mm khung nhôm Theo Thiết kế 112,56 M2
22 Xây gạch thẻ 4x8x19, dày<=10cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 0,2083 M3
23 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 4,14 M2
24 Đắp cát nền bù lún nền Theo Thiết kế 7,4496 M3
25 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,4688 M3
26 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 500x500mm Theo Thiết kế 117,48 m2
27 Phá dỡ kết cấu xi măng láng trên mái bằng Theo Thiết kế 5,68 M2
28 Quét flinkote lớp dưới chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo Thiết kế 5,68 M2
29 Láng sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 5,68 M2
30 Quét flinkote lớp trên chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo Thiết kế 5,68 M2
31 Lắp đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo Thiết kế 10 Bộ
32 Lắp đặt quạt treo tường Theo Thiết kế 6 Cái
33 Lắp đặt quạt ốp trần Theo Thiết kế 4 Cái
34 Lắp ổ cắm điện loại ba Theo Thiết kế 6 Cái
35 Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp loại 2 công tắc, 1 ổ cắm Theo Thiết kế 5 Bảng
36 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat Theo Thiết kế 4 hộp
37 Lắp bảng điện nổi vào tường gạch Theo Thiết kế 4 Cái
38 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x1,5mm2 Theo Thiết kế 120 Mét
39 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x2,5mm2 Theo Thiết kế 30 Mét
40 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x4mm2 Theo Thiết kế 40 Mét
41 Lắp nẹp dây điện vuông Theo Thiết kế 45 Mét
42 Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=10A Theo Thiết kế 4 cái
43 Lắp đặt MCB 30A Theo Thiết kế 2 Cái
E HẠNG MỤC: CẢI TẠO DÃY 03 PHÒNG HỌC
1 Tháo dỡ cửa Theo Thiết kế 34,52 M2
2 Tháo dỡ trần Theo Thiết kế 129,6 M2
3 Tháo dỡ mái Mái tôn, cao <= 4 m Theo Thiết kế 199,044 M2
4 Tháo dỡ kết cấu gỗ bằng thủ công Cao <= 4 m Theo Thiết kế 1,08 M3
5 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 100,32 m2
6 Ốp tường trụ, cột, kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 8,4 m2
7 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên tường ngoài Theo Thiết kế 240,366 M2
8 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên tường trong Theo Thiết kế 153,12 M2
9 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đúc sẵn lanh tô Theo Thiết kế 0,0732 100M2
10 SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn lanh tô, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,047 Tấn
11 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn lanh tô, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,366 M3
12 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công Trọng lượng <= 100 kg Theo Thiết kế 9 Cái
13 Bả bằng ma tít vào tường ngoài Theo Thiết kế 240,366 M2
14 Bả bằng ma tít vào tường trong Theo Thiết kế 153,12 M2
15 Sơn tường ngoài nhà, đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 240,366 M2
16 Sơn dầm, trần, tường trong nhà, đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 153,12 M2
17 Lắp dựng cửa khung nhôm kính Theo Thiết kế 40,26 M2
18 Sản xuất xà gồ thép Theo Thiết kế 1,0987 Tấn
19 Lắp dựng xà gồ thép Theo Thiết kế 1,7824 Tấn
20 Lợp mái che tường bằng tôn lạnh sóng vuông dày 0.42mm Theo Thiết kế 2,0336 100M2
21 Làm trần bằng tole dày 0,22mm khung nhôm Theo Thiết kế 169,44 M2
22 Xây chèn sê nô bằng gạch ống 8x8x19, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 0,432 M3
23 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 10,8 M2
24 Xây gạch thẻ 4x8x19, dày<=10cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 0,2547 M3
25 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 4,86 M2
26 Đắp cát nền bù lún nền Theo Thiết kế 10,3296 M3
27 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 2,2032 M3
28 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 500x500mm Theo Thiết kế 175,08 m2
29 Lắp đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo Thiết kế 15 Bộ
30 Lắp đặt quạt treo tường Theo Thiết kế 9 Cái
31 Lắp đặt quạt ốp trần Theo Thiết kế 6 Cái
32 Lắp ổ cắm điện loại ba Theo Thiết kế 9 Cái
33 Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp loại 2 công tắc, 1 ổ cắm Theo Thiết kế 9 Bảng
34 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat Theo Thiết kế 6 hộp
35 Lắp bảng điện nổi vào tường gạch Theo Thiết kế 6 Cái
36 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x1,5mm2 Theo Thiết kế 180 Mét
37 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x2,5mm2 Theo Thiết kế 45 Mét
38 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x4mm2 Theo Thiết kế 60 Mét
39 Lắp nẹp dây điện vuông Theo Thiết kế 70 Mét
40 Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=10A Theo Thiết kế 6 cái
41 Lắp đặt MCB 30A Theo Thiết kế 3 Cái
F HẠNG MỤC: CẢI TẠO DÃY 03 PHÒNG PHÍA SAU
1 Tháo dỡ trần Theo Thiết kế 129,6 M2
2 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 97,92 m2
3 Ốp tường trụ, cột, kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 8,4 m2
4 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường ngoài Theo Thiết kế 202,736 M2
5 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường trong Theo Thiết kế 144 M2
6 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên trần Theo Thiết kế 56,68 M2
7 Bả bằng ma tít vào tường ngoài Theo Thiết kế 202,736 M2
8 Bả bằng ma tít vào tường trong Theo Thiết kế 144 M2
9 Bả bằng ma tít vào trần Theo Thiết kế 56,68 M2
10 Sơn tường ngoài nhà, đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 202,736 M2
11 Sơn dầm, trần, tường trong nhà, đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 200,68 M2
12 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên cửa sắt Theo Thiết kế 44,64 M2
13 Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 3 nước Theo Thiết kế 44,64 M2
14 Thay kính cửa dày 5mm Theo Thiết kế 1,3824 M2
15 Làm trần bằng tole dày 0.22mm khung nhôm Theo Thiết kế 125,28 M2
16 Phá dỡ bằng thủ công: Nền gạch lá nem Theo Thiết kế 45,78 M2
17 Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 400x400mm Theo Thiết kế 45,78 M2
18 Phá dỡ kết cấu xi măng láng trên mái bằng Theo Thiết kế 74,24 M2
19 Quét flinkote lớp dưới chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo Thiết kế 74,24 M2
20 Láng sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 74,24 M2
21 Quét flinkote lớp trên chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo Thiết kế 74,24 M2
22 Lắp đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo Thiết kế 15 Bộ
23 Lắp đặt quạt treo tường Theo Thiết kế 9 Cái
24 Lắp đặt quạt ốp trần Theo Thiết kế 6 Cái
25 Lắp ổ cắm điện loại ba Theo Thiết kế 9 Cái
26 Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp loại 2 công tắc, 1 ổ cắm Theo Thiết kế 9 Bảng
27 Lắp hộp nối dây Theo Thiết kế 6 Cái
28 Lắp bảng điện nổi vào tường gạch Theo Thiết kế 6 Cái
29 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x1,5mm2 Theo Thiết kế 180 Mét
30 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x2,5mm2 Theo Thiết kế 45 Mét
31 Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x4mm2 Theo Thiết kế 60 Mét
32 Lắp nẹp dây điện vuông Theo Thiết kế 70 Mét
33 Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=10A Theo Thiết kế 6 cái
34 Lắp đặt MCB 30A Theo Thiết kế 3 Cái
G HẠNG MỤC: NÂNG CẤP CỔNG - HÀNG RÀO
1 Tháo dỡ khung sắt hàng rào cũ Theo Thiết kế 47,824 M2
2 Phá dỡ bằng thủ công: Kết cấu bê tông cột Theo Thiết kế 1,0133 M3
3 Phá dỡ bằng thủ công: Tường gạch Theo Thiết kế 1,176 M3
4 Đào móng, đất cấp I Theo Thiết kế 19,056 M3
5 Đắp cát nền móng công trình Theo Thiết kế 1,588 M3
6 Bê tông lót móng, đá 1x2 Mác 150 Theo Thiết kế 1,588 M3
7 SXLD, tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật (BT đổ tại chỗ) Theo Thiết kế 0,075 100M2
8 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10 mm Theo Thiết kế 0,103 Tấn
9 Bê tông móng đá 1x2 mác 200, rộng <=250cm Theo Thiết kế 2,358 M3
10 SXLD, tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật (BT đổ tại chỗ) Theo Thiết kế 0,268 100M2
11 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính <= 18 mm Theo Thiết kế 0,1774 Tấn
12 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính <=10 mm Theo Thiết kế 0,0325 Tấn
13 Bê tông cột, đá 1x2 mác 200, tiết diện <= 0,1m, cao <= 4m Theo Thiết kế 0,357 M3
14 SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng (BT đổ tại chỗ) Theo Thiết kế 0,1568 100M2
15 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiềng đường kính <= 18 mm Theo Thiết kế 0,265 Tấn
16 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính <=10 mm Theo Thiết kế 0,0436 Tấn
17 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 mác 200 Theo Thiết kế 1,764 M3
18 Xây tường bằng gạch ống 8x8x19, dày<= 10cm, cao <= 4m, vữa xi măng mác 75 Theo Thiết kế 1,7283 M3
19 Lắp dựng hàng rào khung sắt + lưới B40 Theo Thiết kế 71,7167 M2
20 Lắp dựng cổng hàng rào Theo Thiết kế 8,762 M2
21 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp Theo Thiết kế 160,9574 M2
22 Trát tường hàng rào, chiều dày trát 1,5cm, vữa mác 75 Theo Thiết kế 43,2075 M2
23 Trát trụ, cột, chiều dày trát 1,5cm, vữa mác 75 Theo Thiết kế 18,426 M2
24 Trát xà dầm, vữa mác 75 Theo Thiết kế 31,7475 M2
25 Bả bằng ma tít vào tường Theo Thiết kế 43,2075 M2
26 Bả bằng ma tít vào cột, giằng Theo Thiết kế 51,9375 M2
27 Sơn tường, cột, giằng ngoài nhà đã bả bằng sơn ICI dulux,1 nước lót 2 nước phủ Theo Thiết kế 49,145 M2
28 Trát gờ chỉ đầu cột, vữa mác 75 Theo Thiết kế 33 Mét
29 Lắp dựng bảng tên trường Theo Thiết kế 1 Trọn bộ
H HẠNG MỤC: SÂN - CỘT CỜ
1 Phá dỡ bằng thủ công: Nền bê tông gạch vỡ (Nền WC cũ) Theo Thiết kế 3,6 M3
2 Đắp cát, máy đầm 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,85 Theo Thiết kế 0,175 100m3
3 Rải tấm nilon lớp cách ly Theo Thiết kế 7,07 100m2
4 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 70,7 M3
5 Xây móng bằng gạch thẻ 4x8x19, dày>30cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 0,188 M3
6 Gia công lắp dựng cột cờ inox (Kể cả thép bản đế và bu lông ngàm) Theo Thiết kế 1 Bộ
7 Bê tông ngàm cột cờ, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,0318 M3
8 Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 300x300mm Theo Thiết kế 2,895 M2
I HẠNG MỤC: NHÀ XE
1 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra Rộng >1 m, sâu >1, đất cấp I Theo Thiết kế 10,816 M3
2 Đào kênh mương, rãnh thoát nước Rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I Theo Thiết kế 0,84 M3
3 Đắp cát nền móng công trình Theo Thiết kế 0,64 M3
4 Bê tông lót móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 150 Theo Thiết kế 0,88 M3
5 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Móng cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,092 100M2
6 Sản xuất lắp dựng cốt thép vĩ móng, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0449 Tấn
7 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,005 Tấn
8 Sản xuất lắp dựng cốt thép cổ cột, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,0309 Tấn
9 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cổ cột Theo Thiết kế 0,0256 100M2
10 Bê tông móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,344 M3
11 Bê tông cổ cột, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,128 M3
12 Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công Độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo Thiết kế 8,064 M3
13 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ đà neo Theo Thiết kế 0,06 100M2
14 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà neo, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0142 Tấn
15 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà neo đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,0437 Tấn
16 Bê tông đà neo, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,6 M3
17 Sản xuất cột Bằng thép hình Theo Thiết kế 0,0596 Tấn
18 Lắp dựng cột thép các loại Theo Thiết kế 0,0596 Tấn
19 Lắp bu lông M16x400 Theo Thiết kế 16 Cái
20 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ Khẩu độ <=9m Theo Thiết kế 0,0897 Tấn
21 Lắp dựng vì kèo thép Theo Thiết kế 0,0897 Tấn
22 Sản xuất xà gồ thép Theo Thiết kế 0,1948 Tấn
23 Lắp dựng xà gồ thép Theo Thiết kế 0,1948 Tấn
24 Lợp mái che bằng Tôn kẽm màu dày 0.42mm Theo Thiết kế 0,613 100M2
25 Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 3 nước Theo Thiết kế 45,134 M2
26 Lắp đặt Tăng đơ Theo Thiết kế 4 Bộ
J HẠNG MỤC: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
1 Đào kênh mương, rãnh thoát nước Rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I Theo Thiết kế 57,72 M3
2 Đắp cát đệm đáy Theo Thiết kế 7,74 M3
3 Bê tông lót móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 150 Theo Thiết kế 7,74 M3
4 Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19, dày<=10cm, cao <= 4m, vữa xi măng mác 75 Theo Thiết kế 6,6374 M3
5 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa mác 75 Theo Thiết kế 82,9675 M2
6 Láng nền rảnh, chiều dầy 2cm, vữa mác 75 tạo dốc Theo Thiết kế 32,8 M2
7 Láng đáy hố ga, chiều dầy 3cm, vữa mác 75 Theo Thiết kế 2,52 M2
8 SXLD, tháo dỡ ván khuôn nắp rảnh và hố ga Theo Thiết kế 0,2062 100M2
9 SXLĐ cốt thép rảnh thoát nước và hố ga , Đk <=10 mm Theo Thiết kế 0,4354 Tấn
10 Bê tông nắp rảnh và hố ga đá 1x2, mác 200 Theo Thiết kế 3,1854 M3
11 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100 kg Theo Thiết kế 89 Cái
12 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=300mm Theo Thiết kế 0,08 100m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->