Gói thầu: Gói thầu số 18-19XL.SCL Thi công xây lắp công trình Đại tu đường dây hạ thế sau TBA Long Việt T7 và công trình Đại tu đường dây hạ thế sau TBA Long Việt T9

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107197-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện Lực Mê Linh
Tên gói thầu Gói thầu số 18-19XL.SCL Thi công xây lắp công trình Đại tu đường dây hạ thế sau TBA Long Việt T7 và công trình Đại tu đường dây hạ thế sau TBA Long Việt T9
Số hiệu KHLCNT 20191219668
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-04 19:39:00 đến ngày 2020-01-15 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,122,964,814 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Công trình: Đại tu đường dây hạ thế sau TBA Long Việt T7
B Nhân công B thực hiện
1 Tháo, thu hồi tủ điện hạ thế 600V-400A Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 1 tủ
2 Tháo, thu hôi tủ Pillar Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4 1 tủ
3 Lắp đặt tủ điện hạ thế 600V-400A TN (1x400A + 1x40A + 2x320A + 2x250A + 1x25A) Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 1 tủ
4 Lắp đặt tủ Pillar (1x400A + 2x250) Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4 1 tủ
5 Kéo rải và lắp đặt cáp trong ống bảo vệ. Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 23,35 100m
6 Kéo rải và lắp đặt cáp trong ống bảo vệ. Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 2x25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 28,35 100m
7 Làm và lắp đặt đầu cáp lực hạ thế <=1kV, cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 60 1 đầu cáp (3 pha)
8 Làm và lắp đặt đầu cáp lực hạ thế <=1kV, cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 2x25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 72 1 đầu cáp (1 pha)
9 Lắp đặt dây dây nối đất tủ Pilart tiết diện 50mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4 1 m
10 Lắp đặt dây dây nối đất tủ Pilart tiết diện 35mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4 1 m
11 Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 50mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,8 10 đầu cốt
12 Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 35mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1,6 10 đầu cốt
13 Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 19,2 10 đầu cốt
14 Ép đầu cốt Pin. Tiết diện cáp 25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 19,4 10 đầu cốt
15 Đóng trực tiếp cọc tiếp địa dài L=2.5m xuống đất, cấp đất loại III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,4 10 cọc
16 Lắp dựng tiếp địa tủ Pilart, ĐK fi 8-10mm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,1868 100kg
17 Ô tô gắn cần trục trọng tải 5,0T vận chuyển cáp, vật tư khác Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,5 ca
18 Thu hồi cáp Cu/XLPE 2x8mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 10.608 m
19 Thay biển tên trạm, biển báo an toàn, biển chỉ dẫn Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 14 công/bộ
20 Thay hộp công tơ đã lắp các phụ kiện và công tơ. Hộp <= 2 CT (hộp 1CT 3 pha) Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 65 hộp
21 Phá dỡ vỉa hè các loại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 482,4 m2
22 Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 385,92 m3
23 Đắp cát móng đường ống, đường cống Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 192,96 m3
24 Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 120,6 m3
25 Lắp đặt ống nhựa HDPE D65/50 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 48,15 100m
26 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2,6532 100m3
27 Cắt khe đường Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 6,2 10m
28 Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông asphal Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2,48 m3
29 Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 19,84 m3
30 Đắp cát móng đường ống, đường cống Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 9,92 m3
31 Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 3,72 m3
32 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,1612 100m3
33 Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông Đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=67mm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 3,56 100m
C Hoàn trả
1 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lát đường gạch block đá 1x2, chiều dày 12cm, mác 200 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 38,592 m3
2 Móng cát vàng gia cố 8% xi măng Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4,824 m3
3 Công tác sửa chữa lát hè bằng gạch block Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 482,4 m2
4 Nạo đất, tưới nước, rửa đường hè sau khi thi công hoàn trả công trình ngầm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1.206 m2
5 Rải cấp phối đá dăm, lớp trên dày 15 cm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 24,8 m2
6 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, nhựa nhũ tương dính bám 1,6 kg/m2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 24,8 m2
7 Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=25 tấn/h Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,0391 100tấn
8 Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=25 tấn/h Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,0167 100tấn
9 Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 7 tấn Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,0558 100tấn
10 Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 7 tấn Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,7254 100tấn
11 Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, hạt trung dày 7cm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 24,8 m2
12 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, nhựa nhũ tương dính bám 2 kg/m2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 24,8 m2
13 Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, hạt mịn dày 3cm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 24,8 m2
14 Nạo đất, tưới nước, rửa đường hè sau khi thi công hoàn trả công trình ngầm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 62 m2
D Vận chuyển
1 Ô tô gắn cần trục trọng tải 5,0T vận chuyển thiết bị Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,5 ca
2 Ô tô vận tải thùng trọng tải 5,0T vận chuyển thiết bị thu hồi Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,5 ca
3 Ô tô gắn cần trục trọng tải 5,0T vận chuyển cáp, vật tư khác thu hồi Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,5 ca
E Vật tư B cấp B thực hiện
1 Ống thép trang kém D75 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 356 m
2 Tiếp địa lắp lại (19.45kg/bộ) Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 77,8 kg
3 Gạch chỉ 210x100x60 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 11.412 viên
F Công trình: Đại tu đường dây hạ thế sau TBA Long Việt T9
G Nhân công B thực hiện
1 Tháo, thu hồi tủ điện hạ thế 600V-500A Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 1 tủ
2 Tháo, thu hôi tủ Pillar Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 7 1 tủ
3 Lắp đặt tủ điện hạ thế 600V-500A TN (1x500A + 1x50A + 1x320A + 4x250A + 1x25A) Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 1 tủ
4 Lắp đặt tủ Pillar (1x400A + 2x250) Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 7 1 tủ
5 Kéo rải và lắp đặt cáp trong ống bảo vệ. Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 17,2 100m
6 Kéo rải và lắp đặt cáp trong ống bảo vệ. Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 2x25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 17,91 100m
7 Làm và lắp đặt đầu cáp lực hạ thế <=1kV, cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 68 1 đầu cáp (3 pha)
8 Làm và lắp đặt đầu cáp lực hạ thế <=1kV, cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 2x25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 98 1 đầu cáp (1 pha)
9 Lắp đặt dây dây nối đất tủ Pilart tiết diện 50mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 7 1 m
10 Lắp đặt dây dây nối đất tủ Pilart tiết diện 35mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 7 1 m
11 Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 50mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1,4 10 đầu cốt
12 Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 35mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2,8 10 đầu cốt
13 Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 23,4 10 đầu cốt
14 Ép đầu cốt Pin. Tiết diện cáp 25mm2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 25,2 10 đầu cốt
15 Đóng trực tiếp cọc tiếp địa dài L=2.5m xuống đất, cấp đất loại III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,7 10 cọc
16 Lắp dựng tiếp địa tủ Pilart, ĐK fi 8-10mm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,3269 100kg
17 Thu hồi cáp Cu/XLPE 2x(1x8mm2) Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 7.354 m
18 Thay biển tên trạm, biển báo an toàn, biển chỉ dẫn Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 19 công/bộ
19 Thay hộp công tơ đã lắp các phụ kiện và công tơ. Hộp <= 2 CT (hộp 1CT 3 pha) Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 81 hộp
20 Phá dỡ vỉa hè các loại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 452 m2
21 Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 361,6 m3
22 Đắp cát móng đường ống, đường cống Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 180,8 m3
23 Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 113 m3
24 Lắp đặt ống nhựa HDPE D65/50 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 33,51 100m
25 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2,486 100m3
26 Cắt khe đường Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4,2 10m
27 Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông asphal Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1,68 m3
28 Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 13,44 m3
29 Đắp cát móng đường ống, đường cống Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 6,72 m3
30 Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2,52 m3
31 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp III Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,1092 100m3
32 Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông Đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=67mm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2,17 100m
H Hoàn trả
1 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lát đường gạch block đá 1x2, chiều dày 12cm, mác 200 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 36,16 m3
2 Móng cát vàng gia cố 8% xi măng Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4,52 m3
3 Công tác sửa chữa lát hè bằng gạch block Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 452 m2
4 Nạo đất, tưới nước, rửa đường hè sau khi thi công hoàn trả công trình ngầm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1.130 m2
5 Rải cấp phối đá dăm, lớp trên dày 15 cm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 16,8 m2
6 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, nhựa nhũ tương dính bám 1,6 kg/m2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 16,8 m2
7 Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=25 tấn/h Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,0265 100tấn
8 Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=25 tấn/h Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,0113 100tấn
9 Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 7 tấn Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,0378 100tấn
10 Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 7 tấn Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,4914 100tấn
11 Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, hạt trung dày 7cm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 16,8 m2
12 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, nhựa nhũ tương dính bám 2 kg/m2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 16,8 m2
13 Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, hạt mịn dày 3cm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 16,8 m2
14 Nạo đất, tưới nước, rửa đường hè sau khi thi công hoàn trả công trình ngầm Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 42 m2
I Vận chuyển
1 Ô tô gắn cần trục trọng tải 5,0T vận chuyển thiết bị Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,5 ca
2 Ô tô vận tải thùng trọng tải 5,0T vận chuyển thiết bị thu hồi Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,5 ca
3 Ô tô gắn cần trục trọng tải 5,0T vận chuyển cáp, vật tư khác thu hồi Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,5 ca
4 Ô tô gắn cần trục trọng tải 5,0T vận chuyển cáp, vật tư khác Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 0,5 ca
J Vật tư B cấp B thực hiện
1 Ống thép trang kém D75 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 217 m
2 Tiếp địa lắp lại (19.45kg/bộ) Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 136,15 kg
3 Gạch chỉ 210x100x60 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 10.548 viên
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->