Gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí hạng mục chung)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104648-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Thăng Long
Tên gói thầu Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20200101088
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn Trung ương hỗ trợ, Chương trình MTQG xây dựng NTM, ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn ngân sách huyện và vốn khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 16:46:00 đến ngày 2020-01-14 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 281,256,351 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 3,000,000 VNĐ ((Ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở<br/>và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
B KÊNH N2 NỐI DÀI
1 Đào kênh mương, đất cấp 2 0,601 100m3
2 Cung cấp đất cấp 3 để đắp 0,584 100m3
3 Vận chuyển đất để đắp, phạm vi <=1000m 0,584 100m3
4 Vận chuyển đất để đắp, tiếp cự ly 6km 0,584 100m3
5 Vận chuyển đất để đắp, tiếp cự ly 6km 0,584 100m3
6 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 1,077 100m3
7 Bê tông móng mương, đá 1x2 M200 23,074 m3
8 Bê tông thành mương, đá 1x2 M200 32,323 m3
9 Tấm lót ny lông 2,32 100m2
10 Quét nhựa đường và dán bao tải 18,28 m2
11 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng 0,683 100m2
12 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường 4,899 100m2
13 Sản xuất, lắp đặt cốt thép mương, đường kính <=10mm 3,323 tấn
14 Đào móng chân khay, đất cấp 2 1,44 m3
15 Bê tông móng mương, đá 1x2 M200 1,035 m3
16 Bê tông thành mương, đá 1x2 M200 1,356 m3
17 Bê tông đan mương, đá 1x2 M200 0,729 m3
18 Tấm lót ny lông 0,065 100m2
19 Quét nhựa đường và dán bao tải 0,914 m2
20 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng 0,026 100m2
21 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường 0,11 100m2
22 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đan mương 0,05 100m2
23 Sản xuất, lắp đặt cốt thép mương, đường kính <=10mm 0,091 tấn
24 Sản xuất, lắp đặt cốt thép mương, đường kính <=18mm 0,179 tấn
25 Đào kênh mương, đất cấp 2 0,054 100m3
26 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 0,021 100m3
27 Bê tông móng mương, đá 1x2 M200 1,836 m3
28 Bê tông thành mương, đá 1x2 M200 0,335 m3
29 Tấm lót ny lông 0,168 100m2
30 Quét nhựa đường và dán bao tải 0,846 m2
31 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng 0,036 100m2
32 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường 0,022 100m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->