Gói thầu: Xây lắp công trình: Trường tiểu học Vị Thanh 2

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105678-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 16:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vị Thủy
Tên gói thầu Xây lắp công trình: Trường tiểu học Vị Thanh 2
Số hiệu KHLCNT 20191279543
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Xây lắp công trình: Trường tiểu học Vị Thanh 2
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 16:12:00 đến ngày 2020-01-13 16:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,112,216,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC XÂY LẮP
1 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường ngoài nhà Theo Thiết kế 265,68 M2
2 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường trong nhà Theo Thiết kế 448,86 M2
3 Bả matít vào tường Theo Thiết kế 860,08 M2
4 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả, 1 nước lót 2 nước phủ Theo Thiết kế 265,68 M2
5 Sơn dầm, trần, tường trong nhà, đã bả bằng sơn levis 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 594,1 M2
6 Phá dỡ bằng thủ công: Nền gạch xi măng Theo Thiết kế 264,05 M2
7 Láng nền, sàn không đánh mầu, chiều dầy 2cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 264,05 M2
8 Lát gạch ceramic, gạch gốm gạch 40x40 cm Theo Thiết kế 264,05 M2
9 Phá dỡ kết cấu tường gạch, thủ công Theo Thiết kế 1,14 M3
10 Tháo dỡ cửa, thủ công Theo Thiết kế 64,4 M2
11 Sản xuất lắp dựng cửa đi khung nhôm kính dày 5ly Theo Thiết kế 15,4 M2
12 Ổ khóa cửa đi Theo Thiết kế 5 TT
13 Sản xuất lắp dựng cửa sổ khung nhôm kính dày 5ly Theo Thiết kế 75,6 M2
14 Sản xuất lắp dựng khung bảo vệ cửa sổ INOX 304 Theo Thiết kế 72,8 M2
15 Cạo bỏ lớp sơn kim loại Theo Thiết kế 39,37 M2
16 Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 3 nước Theo Thiết kế 39,37 M2
17 Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm Theo Thiết kế 270,08 M2
18 Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột kích thước gạch 250x400mm Theo Thiết kế 160,72 M2
19 Lắp đặt đèn huỳnh Quang đôi 1,2m (40W) Theo Thiết kế 30 Bộ
20 Lắp đặt quạt Trần Theo Thiết kế 20 Cái
21 Lắp đặt Dimer quạt Theo Thiết kế 10 Hộp
22 Lắp đặt ổ cắm ba Theo Thiết kế 10 Cái
23 Lắp đặt công tắc 2 hạt Theo Thiết kế 10 Cái
24 Lắp công tắc điện loại có 1 hạt trên công tắc Theo Thiết kế 20 Cái
25 Lắp đặt MCB 100A Theo Thiết kế 1 Cái
26 Lắp đặt MCB 10A Theo Thiết kế 5 Cái
27 Lắp đặt bảng điện Theo Thiết kế 10 Cái
28 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Theo Thiết kế 120 Mét
29 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo Thiết kế 130 Mét
30 Lắp đặt dây đơn 1x6mm2 Theo Thiết kế 120 Mét
31 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Theo Thiết kế 130 Mét
32 Lắp đặt cầu chì Theo Thiết kế 10 Cái
33 Phá dỡ kết cấu tường gạch, thủ công Theo Thiết kế 6,96 M3
34 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng Theo Thiết kế 0,1536 100M2
35 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <=10mm, cao <=4m Theo Thiết kế 0,0247 Tấn
36 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <=18mm, cao <=4m Theo Thiết kế 0,145 Tấn
37 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2 Theo Thiết kế 1,024 M3
38 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0109 Tấn
39 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép <= 18mm Theo Thiết kế 0,052 Tấn
40 Ván khuôn gỗ cột cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,076 100M2
41 Bê tông cột, tiết diện <= 0,1m2, cao <= 4m, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,38 M3
42 Xây tường bằng gạch ống 8x8x18cm, dày <=10cm, cao <=16m, vữa XM M75 Theo Thiết kế 2,2304 M3
43 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 55,76 M2
44 Trát trụ, cột, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 4,88 M2
45 Trát xà dầm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 8,2 M2
46 Bả matít vào tường Theo Thiết kế 68,84 M2
47 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả, 1 nước lót 2 nước phủ Theo Thiết kế 68,84 M2
48 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra Rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp I Theo Thiết kế 5,2 M3
49 Đắp đất công trình bằng đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo Thiết kế 0,0347 100M3
50 Đóng cọc tràm l=5m, ĐK gốc >=8cm, chiều dài cọc >2,5m Vào đất cấp I Theo Thiết kế 3,2 100M
51 Vét bùn đầu cừ Theo Thiết kế 0,4 M3
52 Đắp nền móng công trình, thủ công Theo Thiết kế 0,4 M3
53 Bê tông lót móng, chiều rộng <=250cm, đá 4x6 Mác 100 Theo Thiết kế 0,4 M3
54 Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,0416 100M2
55 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK <=10mm Theo Thiết kế 0,0584 Tấn
56 Bê tông móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,464 M3
57 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng Theo Thiết kế 0,06 100M2
58 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0156 Tấn
59 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <=18mm, cao <=4m Theo Thiết kế 0,1295 Tấn
60 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2 Theo Thiết kế 0,6 M3
61 Ván khuôn gỗ cột cột vuông, chữ nhật Theo Thiết kế 0,0992 100M2
62 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=16m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0156 Tấn
63 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK <=18mm, cao <=16m Theo Thiết kế 0,0549 Tấn
64 Bê tông cột, tiết diện <= 0,1m2, cao <= 16m, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,496 M3
65 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng Theo Thiết kế 0,128 100M2
66 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0256 Tấn
67 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <=18mm, cao <=4m Theo Thiết kế 0,0889 Tấn
68 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2 Theo Thiết kế 0,96 M3
69 Ván khuôn gỗ sàn mái Theo Thiết kế 0,2456 100M2
70 Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái cao <=16m, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,0999 Tấn
71 Bê tông sàn mái, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 1,576 M3
72 Trát sê nô, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 15,76 M2
73 Láng sê nô, chiều dầy 2cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 7,4 M2
74 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo Thiết kế 7,4 M2
75 Xây tường bằng gạch ống 8x8x18cm, dày <=10cm, cao <=4m, vữa XM M75 Theo Thiết kế 1,8704 M3
76 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 10,66 M2
77 Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 8,54 M2
78 Bả matít vào tường Theo Thiết kế 36,96 M2
79 Sơn tường ngoài nhà đã bả, 1 nước lót 2 nước phủ Theo Thiết kế 28,42 M2
80 Sơn tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ Theo Thiết kế 8,54 M2
81 Sản xuất xà gồ thép Theo Thiết kế 0,0913 Tấn
82 Lắp dựng xà gồ thép Theo Thiết kế 0,0913 Tấn
83 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ Khẩu độ <=9m Theo Thiết kế 0,4144 Tấn
84 Lắp dựng vì kèo thép Khẩu độ <=18m Theo Thiết kế 0,4144 Tấn
85 Lợp mái che tường bằng tôn giả ngói dày 0,42mm Theo Thiết kế 0,1306 100M2
86 Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 3 nước Theo Thiết kế 9,3744 M2
87 Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm, đá 4x6 Mác 150 Theo Thiết kế 1,568 M3
88 Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 9 M2
89 Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 400x400mm Theo Thiết kế 9 M2
90 Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm Theo Thiết kế 9 M2
91 Sản xuất lắp dựng cửa đi khung nhôm kính dày 5ly Theo Thiết kế 1,98 M2
92 Ổ khóa cửa đi Theo Thiết kế 1 Cái
93 Sản xuất lắp dựng cửa sổ khung nhôm kính dày 5ly Theo Thiết kế 4,32 M2
94 Sản xuất lắp dựng khung bảo vệ cửa sổ INOX 304 Theo Thiết kế 4,32 M2
95 Lắp đặt đèn Huỳnh quang đơn 1,2m Theo Thiết kế 2 Bộ
96 Lắp đặt quạt Trần Theo Thiết kế 1 Cái
97 Lắp đặt Dimer quạt Theo Thiết kế 1 Hộp
98 Lắp đặt ổ cắm ba Theo Thiết kế 1 Cái
99 Lắp đặt công tắc 2 hạt Theo Thiết kế 2 Cái
100 Lắp đặt MCB 10A Theo Thiết kế 1 Cái
101 Lắp đặt hôp nối âm tường Theo Thiết kế 1 Cái
102 Lắp đặt cầu chì Theo Thiết kế 2 Cái
103 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x6mm2 Theo Thiết kế 10 Mét
104 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Theo Thiết kế 5 Mét
105 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo Thiết kế 5 Mét
106 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Theo Thiết kế 20 Mét
107 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra Rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp I Theo Thiết kế 55,96 M3
108 Đắp ca´t móng công trình, thủ công Theo Thiết kế 6,1 M3
109 Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm, đá 4x6 Mác 100 Theo Thiết kế 5,76 M3
110 Sản xuất lắp dựng cốt thép rãnh nước, hố ga, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 0,2366 Tấn
111 Sản xuất lắp dựng cốt thép tấm đan, đường kính cốt thép 08mm Theo Thiết kế 2,105 Tấn
112 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đúc sẵn Nắp đan Theo Thiết kế 0,1052 100M2
113 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 2,35 M3
114 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công Trọng lượng <= 100 kg Theo Thiết kế 65 Cái
115 Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x18, dày<=30cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 6,1568 M3
116 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 Theo Thiết kế 57,76 M2
117 Láng rảnh thoát nước, hố ga, chiều dầy 3cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 28,36 M2
118 Lo´t cao su Theo Thiết kế 10,2 100M2
119 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 102 M3
120 Bê tông lót móng, chiều rộng <=250cm, đá 4x6 Mác 100 Theo Thiết kế 102 M3
121 Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x18, dày<=10cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 1,296 M3
122 Ốp bồn hoa kích thước gạch 100x200mm Theo Thiết kế 21,6 M2
123 Bảng tên trường Theo Thiết kế 1 Cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->