Gói thầu: Thi công xây dựng từ nhà văn hóa đến đường ĐH6

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108744-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn
Tên gói thầu Thi công xây dựng từ nhà văn hóa đến đường ĐH6
Số hiệu KHLCNT 20191117912
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn NS thị xã
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 10:49:00 đến ngày 2020-01-16 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,447,719,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
B Chi phí đảm bảo an toàn giao thông
1 Biển báo công trình thi công Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 2 Cái
2 Biển báo hạn chế tốc độ Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 2 Cái
3 Dây phản quang Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Cuộn
C NỀN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
D NỀN ĐƯỜNG
1 Vét hữu cơ bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp I Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 3,009 100m3
2 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <=1000m đất cấp I Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 3,009 100m3
3 Đào nền đường bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1,053 100m3
4 Vận chuyển 20% đất bằng ô tô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <=1000m đất cấp II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,211 100m3
5 Đắp nền đường bằng máy đầm 16t, độ chặt K=0,95 Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 9,823 100m3
6 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <=1000m đất cấp III Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10,148 100m3
7 Vận chuyển đất 6km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5 tấn, đất cấp III Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10,148 100m3
8 Vận chuyển đất tiếp 12.16km bằng ô tô tự đổ 5 tấn, đất cấp III Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10,148 100m3
9 Lớp cấp phối đá dăm Dmax25 mở rộng Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 2,921 100m3
E BÙ VÊNH MẶT ĐƯỜNG
1 Lớp cấp phối đá dăm Dmax25 bù vênh Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,149 100m3
2 Bê tông mặt đường vút nối nút giao vữa M150, đá 2x4 độ sụt 2-4cm Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 6,75 m3
3 Bù vênh bằng cát Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 4,24 m3
F AN TOÀN GIAO THÔNG
1 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt ống D90 Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 4 Cái
2 Sản xuất biển báo phản quang biển tam giác cạnh 90cm Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 4 Cái
G A. PHẦN ĐIỆN
H 1. Dây dẫn
1 Cáp đấu nối từ công tơ 1 pha về hộ tiêu thụ Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 2,5 m
I 2. Cách điện, phụ kiện
1 Khóa đỡ cáp voắn xoắn cho dây ABC-A(4x70); Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 cái
J 5. Tháo lắp lại
1 Dây cáp văn xoắn 25mm2 tháo lắp lại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 37 Mét
2 Dây cáp văn xoắn 70mm2 tháo lắp lại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 37 Mét
3 Dây đồng M(2x6) tháo lắp lại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 4 Mét
4 Thùng 1 công tơ 1 pha (Đã lắp công tơ) tháo lắp lại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Thùng
5 Thùng 4 công tơ 1 pha (Đã lắp công tơ) tháo lắp lại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Thùng
K B. PHẦN XÂY DỰNG
L 1. Cột, biển cấm cột
1 Cột Bê tông ly tâm; LT-8,5m lực đầu cột 430DaN Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Cột
2 Biển cấm trèo và số thứ tự cột Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 biển
M 2. Móng cột, móng néo, dây néo
1 Móng cột bê tông ly tâm; MT-1 Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Móng
N 3. Xà, cổ dề
1 Giá móc khóa treo dây cột ly tâm; TMK-LT Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
2 Đai thép buộc cột đơn + khóa đai; ĐTB Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
O 4. Tháo lắp lại
1 Cần đèn chữ S + đèn cao áp tháo lắp lại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Mét
P 5. Thu hồi
1 Thu hồi cột bê tông ly tâm 8,4m chặt gốc Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Cột
2 Thu hồi giá móc Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 cái
Q MẶT ĐƯỜNG
1 Bê tông mặt đường đá 2x4 M300 dày 24cm Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 581,14 m3
2 Gỗ làm khe co dãn Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,335 m3
3 Nhựa đường Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 2,034 tấn
4 Cốt thép d=12mm Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,295 tấn
5 Cốt thép tròn d=25mm Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1,541 tấn
6 Ván khuôn Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,143 tấn
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->