Gói thầu: Xây lắp công trình: Trường trung học cơ sở Ngô Quốc Trị, hạng mục: Nâng cấp sân, hệ thống thoát nước

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104879-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vị Thủy
Tên gói thầu Xây lắp công trình: Trường trung học cơ sở Ngô Quốc Trị, hạng mục: Nâng cấp sân, hệ thống thoát nước
Số hiệu KHLCNT 20200103188
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 14:51:00 đến ngày 2020-01-13 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,206,324,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A THOÁT NƯỚC NGOẠI VI
1 Tháo dỡ bằng thủ công: Nền gạch xi măng Theo Thiết kế 240 M2
2 Tháo dỡ bằng thủ công: Đan bê tông Theo Thiết kế 101,95 M2
3 Nạo vét bùn hố ga, mương thoát nước cống bằng xe hút bùn 3 tấn Theo Thiết kế 6,649 M3
4 Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ 4 Tấn Theo Thiết kế 6,649 M3
5 Đào đất đặt đường ống, cống, mương thoát nước mưa Theo Thiết kế 148,635 M3
6 Đắp cát móng đường ống Theo Thiết kế 7,493 M3
7 Đào bùn trong mọi điều kiện Bùn lỏng Theo Thiết kế 0,784 M3
8 Đắp cát nền móng công trình Theo Thiết kế 14,016 M3
9 Bê tông lót móng, chiều rộng <=250cm, đá 4x6 Mác 100 Theo Thiết kế 14,016 M3
10 Bê tông đà giàng hố ga đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 0,405 M3
11 Bê tông tấm đan hố ga và đan mương hở đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 19,584 M3
12 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng Theo Thiết kế 0,053 100M2
13 Ván khuôn gỗ lanh tô, máng nước, tấm đan Theo Thiết kế 1,055 100M2
14 SXLD cốt thép đà giằng đk <=10mm Theo Thiết kế 0,027 Tấn
15 SXLD cốt thép tấm đan đk <=10mm Theo Thiết kế 1,037 Tấn
16 Sản xuất thép hình nắp đan Theo Thiết kế 0,098 Tấn
17 Xây móng gạch thẻ 4x8x18 dày < 30cm vửa M75 Theo Thiết kế 2,534 M3
18 Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x18, dày<=10cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 17,37 M3
19 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 459,59 M2
20 Trát xà dầm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 7,04 M2
21 Láng nền, sàn không đánh mầu, chiều dầy 3cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 55,09 M2
22 GCLD khuôn thép L75x40x4mm nắp hố ga Theo Thiết kế 0,086 Tấn
23 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công Trọng lượng <= 50 kg Theo Thiết kế 393 Cái
24 Lắp đặt ống PVC D315, dày 15mm Theo Thiết kế 0,325 100M
B SÂN ĐƯỜNG, CỔNG CHÍNH
1 Xây thành bồn hoa bằng gạch ống không nung 8x8x18, dày<= 10cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 2,433 M3
2 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 Theo Thiết kế 60,825 M2
3 Bả bằng ma tít vào tường Theo Thiết kế 60,828 M2
4 Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng 1 nước lót, 2 nước phủ Theo Thiết kế 60,834 M2
5 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo Thiết kế 3,761 100M3
6 Sản xuất lắp dựng cốt thép nền, đường kính cốt thép <=10mm Theo Thiết kế 12,577 Tấn
7 Trải tấm nilon lót nền Theo Thiết kế 4.044 M2
8 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 Theo Thiết kế 323,52 M3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->