Gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101651-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 15:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Thăng Long
Tên gói thầu Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20200101317
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn Trung ương hỗ trợ, vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn ngân sách huyện và vốn khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 15:08:00 đến ngày 2020-01-13 15:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,307,212,636 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 44,000,000 VNĐ ((Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
B ĐƯỜNG GIAO THÔNG
1 Đào nền đường đổ lên p.tiện ĐC2, MĐ ≤ 1,60m3 41,423 100m3
2 V/C đất đào đi đổ, ôtô 10T CL ≤ 300m, đất C2 41,423 100m3
3 Cung cấp đất đắp nền đường, đất cấp 3 (tại mỏ) 52,994 100m3
4 V/C tiếp 18Km đất đắp nền đường; ôtô 10,0T; ĐC 3 52,994 100m3
5 Đắp đất nền đường, máy đầm 16T, K=0,95 65,226 100m3
6 Cung cấp đất sỏi đỏ đắp nền đường (tại mỏ) 75,529 100m3
7 V/C tiếp 41Km sỏi đỏ đắp nền đường; ôtô 10,0T; ĐC 3 75,529 100m3
8 Đắp sỏi đỏ nền đường, máy đầm 16T, K=0,98 65,111 100m3
9 Bêtông móng cọc tiêu, biển báo đá 2 x 4 M150 9,235 m3
10 Sản xuất và lắp đặt cọc tiêu (15x15)cm, H=1.125m 86 cái
11 Cung cấp biển báo tam giác phản quang C=87,5cm 55 cái
12 Cung cấp trụ đỡ biển báo D90, dài 3,3m 55 Trụ
13 Lắp đặt trụ đỡ và biển báo 55 Bộ
C LÀM MỚI CÔNG BẢN L=1M
1 Đào đất hố móng thi công, ĐC2 , M.đào ≤ 0,80m3 (722.037*0,9) 6,498 100m3
2 Đào đất hố móng R≤ 3, H≤ 2 đất cấp 2 (722.037*0,1) 72,204 m3
3 Đắp đất công trình, máy đầm cóc, K=0,95 2,407 100m3
4 Đệm móng đá dăm 4 x 6 đầm chặt 34,315 m3
5 Bêtông móng R≤250 đá 2 x 4 M150 114,998 m3
6 Xây đá hộc thân cống, tường cánh H≤2m vữa XM M100 116,81 m3
7 Bêtông mũ mương, mũ cống đá 1 x 2 M200 24,401 m3
8 Bêtông bản nắp đá 1 x 2 M200 26,007 m3
9 Sản xuất LD cốt thép cống bản H≤ 4, Ø ≤ 10 1,7 tấn
10 Sản xuất LD cốt thép cống bản H≤ 4, Ø ≤ 18 1,495 tấn
11 GC lắp dựng ván khuôn thép móng 2,642 100m2
12 GC lắp dựng ván khuôn thép cống bản ( xà mũ) 1,387 100m2
13 GC lắp dựng ván khuôn thép sàn mái, bản cống 1,218 100m2
14 Bêtông móng cọc tiêu, biển báo đá 2 x 4 M150 7,328 m3
15 Sản xuất và lắp đặt cọc tiêu (15x15)cm, H=1.125m 128 cái
D LÀM MỚI CÔNG BẢN L=2M
1 Đào đất hố móng thi công, ĐC2 , M.đào ≤ 0,80m3 (120.908*0,9) 1,088 100m3
2 Đào đất hố móng R≤ 3, H≤ 2 đất cấp 2 (120.908*0,1) 12,091 m3
3 Đắp đất công trình, máy đầm cóc, K=0,95 0,403 100m3
4 Đệm móng đá dăm 4 x 6 đầm chặt 4,109 m3
5 Bêtông móng R≤250 đá 2 x 4 M150 8,218 m3
6 Xây đá hộc thân cống, tường cánh H>2m vữa XM M100 56,49 m3
7 Bêtông mũ mương, mũ cống đá 1 x 2 M250 4,028 m3
8 Bêtông bản nắp đá 1 x 2 M250 4,773 m3
9 Sản xuất LD cốt thép cống bản H≤ 4, Ø ≤ 10 0,072 tấn
10 Sản xuất LD cốt thép cống bản H≤ 4, Ø ≤ 18 0,971 tấn
11 GC lắp dựng ván khuôn thép móng 0,091 100m2
12 GC lắp dựng ván khuôn thép cống bản ( xà mũ) 0,305 100m2
13 GC lắp dựng ván khuôn thép sàn mái, bản cống 0,201 100m2
14 Bêtông móng R≤250 đá 2 x 4 M150 0,6 m3
15 Bêtông móng, chân khay đá 1 x 2 M150 2,745 m3
16 Bêtông mái taluy đá 1 x 2 M150 4,022 m3
17 Rải lớp Nilon phân cách làm móng công trình 0,753 100m2
18 GC lắp dựng ván khuôn thép móng 0,228 100m2
19 Làm tầng lọc ngược đá 4 x 6 0,17 m3
20 Lắp đặt ống thoát nước PVC D90 0,021 100m
21 Bêtông móng cọc tiêu, biển báo đá 2 x 4 M150 0,458 m3
22 Sản xuất và lắp đặt cọc tiêu (15x15)cm, H=1.125m 8 cái
E LÀM MỚI CÔNG BẢN L=6M
1 Đào đất hố móng thi công, ĐC2 , M.đào ≤ 0,80m3 (186.332*0,9) 1,677 100m3
2 Đào đất hố móng R≤ 3, H≤ 2 đất cấp 2 (186.332*0,1) 18,633 m3
3 Đắp đất công trình, máy đầm cóc, K=0,95 0,621 100m3
4 Đệm móng đá dăm 4 x 6 đầm chặt 10,503 m3
5 Bêtông móng R≤250 đá 2 x 4 M150 12,202 m3
6 Xây đá hộc thân cống, tường cánh H>2m vữa XM M100 78,177 m3
7 Bêtông mũ mương, mũ cống đá 1 x 2 M250 3,7 m3
8 Bêtông bản cống đá 1 x 2 M300 10,428 m3
9 Bêtông lan can, gờ chắn cầu cống đá 1 x 2 M200 0,567 m3
10 Sản xuất LD cốt thép cống bản H≤ 4, Ø ≤ 10 0,419 tấn
11 Sản xuất LD cốt thép cống bản H≤ 4, Ø ≤ 18 0,932 tấn
12 Sản xuất LD cốt thép cống bản H≤ 4, Ø > 18 1,305 tấn
13 GC lắp dựng ván khuôn thép móng 0,191 100m2
14 GC lắp dựng ván khuôn thép cống bản ( xà mũ) 0,13 100m2
15 GC lắp dựng ván khuôn thép sàn mái, bản cống 0,392 100m2
16 SX, lắp dựng, tháo dỡ VK gỗ cột, thanh lan can 0,151 100m2
17 Bêtông móng R≤250 đá 2 x 4 M150 0,31 m3
18 Bêtông móng, chân khay đá 1 x 2 M150 1,418 m3
19 Bêtông mái taluy đá 1 x 2 M150 7,253 m3
20 Rải lớp Nilon phân cách làm móng công trình 0,604 100m2
21 GC lắp dựng ván khuôn thép móng 0,118 100m2
22 Làm tầng lọc ngược đá 4 x 6 0,226 m3
23 Lắp đặt ống thoát nước PVC D90 0,028 100m
24 Bêtông móng cọc tiêu, biển báo đá 2 x 4 M150 0,687 m3
25 Sản xuất và lắp đặt cọc tiêu (15x15)cm, H=1.125m 12 cái
F ĐẢM BẢO ATGT PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG
1 Cung cấp biển báo chữ nhật PQ(120x25)cm (Khấu hao 30%) 2 cái
2 Cung cấp biển báo chữ nhật PQ(100x50)cm (Khấu hao 30%) 4 cái
3 Sản xuất thép hình (Khấu hao 30%) 0,132 tấn
4 Cung cấp đèn chớp xoay (Khấu hao 30%) 4 bộ
5 Cung cấp cọc tiêu chớp nón (Khấu hao 30%) 20 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->