Gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa cải tạo 02 cổng chào điện tử và hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105223-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 17:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương
Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa cải tạo 02 cổng chào điện tử và hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu KHLCNT 20200105165
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện Quảng Xương
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 4 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 17:11:00 đến ngày 2020-01-10 17:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,198,250,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 60,000,000 VNĐ ((Sáu mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Mô tả kỹ thuật theo Chương V 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Mô tả kỹ thuật theo Chương V 1 Khoản
B Hoa văn cột điện mẫu CĐ-1
1 Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung hoa văn cột điện Mô tả kỹ thuật theo Chương V 0,0771 tấn
2 Sơn sắt thép các loại 2 nước Mô tả kỹ thuật theo Chương V 9,0653 m2
3 Tấm Aluminium composite dày 3 mm, phủ nhôm 0,1mm cắt CNC có khoan 988 lỗ chờ gắn đèn led (theo thiết kế mẫu CĐ-1) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 24 Tấm
4 Dán đề can PP ngoài trời vào tấm Alumium KT1220*2440*3mm Mô tả kỹ thuật theo Chương V 48,96 m2
5 Cung cấp và lắp đặt bóng led D5 đế 9mm ngoài trời Mô tả kỹ thuật theo Chương V 23.712 bóng
6 Gắn tấm Aluminium vào khung sắt Mô tả kỹ thuật theo Chương V 48,96 m2
7 Lắp đặt máy biến dòng <=50/5A (Lắp đặt bộ nguồn 5V- 70A) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 12 bộ
8 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng Mô tả kỹ thuật theo Chương V 12 tủ
9 Lắp đặt aptomat loại 2 pha, cường độ dòng điện <=50A Mô tả kỹ thuật theo Chương V 12 cái
10 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 84 m
11 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 48 m
12 Lắp khung điều kiện làm việc H>=3m Mô tả kỹ thuật theo Chương V 12 bộ
C Hoa văn cột điện mẫu CĐ-2
1 Sản xuất các kết cấu thép khác. sản xuất khung hoa văn cột điện Mô tả kỹ thuật theo Chương V 0,2145 tấn
2 Sơn sắt thép các loại 2 nước Mô tả kỹ thuật theo Chương V 19,9853 m2
3 Tấm Aluminium composite dày 3 mm. phủ nhôm 0.1mm cắt CNC có khoan 873 lỗ chờ gắn đèn led (theo thiết kế mẫu CĐ-2) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 24 Tấm
4 Dán đề can PP ngoài trời vào tấm Alumium KT1220*2440*3mm Mô tả kỹ thuật theo Chương V 68,4 m2
5 Cung cấp và lắp đặt bóng led D5 đế 9mm ngoài trời Mô tả kỹ thuật theo Chương V 20.952 bóng
6 Gắn tấm Aluminium vào khung sắt Mô tả kỹ thuật theo Chương V 68,4 m2
7 Lắp đặt máy biến dòng <=50/5A (Lắp đặt Bộ nguồn 5V- 70A) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 12 bộ
8 Lắp đặt tủ điện điều khiển khung hoa văn KT 300*250*150mm Mô tả kỹ thuật theo Chương V 12 tủ
9 Lắp đặt aptomat loại 2 pha. cường độ dòng điện <=50A Mô tả kỹ thuật theo Chương V 12 cái
10 Kéo rải các loại dây dẫn. Lắp đặt dây đơn 1x1.5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 84 m
11 Kéo rải các loại dây dẫn. Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2.5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 48 m
12 Lắp khung. điều kiện làm việc H>=3m Mô tả kỹ thuật theo Chương V 12 bộ
D Hoa văn cột điện mẫu CĐ-3
1 Sản xuất các kết cấu thép khác. sản xuất khung hoa văn cột điện Mô tả kỹ thuật theo Chương V 0,1967 tấn
2 Sơn sắt thép các loại 2 nước Mô tả kỹ thuật theo Chương V 18,3198 m2
3 Tấm Aluminium composite dày 3 mm. phủ nhôm 0.1mm cắt CNC có khoan 1038 lỗ chờ gắn đèn led (theo thiết kế mẫu CĐ-3) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 22 Tấm
4 Dán đề can PP ngoài trời vào tấm Alumium KT1220*2440*3mm Mô tả kỹ thuật theo Chương V 52,8 m2
5 Cung cấp và lắp đặt bóng led D5 đế 9mm ngoài trời Mô tả kỹ thuật theo Chương V 22.836 bóng
6 Gắn tấm Aluminium vào khung sắt Mô tả kỹ thuật theo Chương V 52,8 m2
7 Lắp đặt máy biến dòng <=50/5A (Lắp đặt Bộ nguồn 5V- 70A) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 11 bộ
8 Lắp đặt tủ điện điều khiển khung hoa văn KT 300*250*150mm Mô tả kỹ thuật theo Chương V 11 tủ
9 Lắp đặt aptomat loại 2 pha. cường độ dòng điện <=50A Mô tả kỹ thuật theo Chương V 11 cái
10 Kéo rải các loại dây dẫn. Lắp đặt dây đơn 1x1.5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 77 m
11 Kéo rải các loại dây dẫn. Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2.5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 44 m
12 Lắp khung. điều kiện làm việc H>=3m Mô tả kỹ thuật theo Chương V 11 bộ
E Hoa văn cột điện mẫu CĐ-4
1 Sản xuất các kết cấu thép khác. sản xuất khung hoa văn cột điện Mô tả kỹ thuật theo Chương V 0,0828 tấn
2 Sơn sắt thép các loại 2 nước Mô tả kỹ thuật theo Chương V 9,8436 m2
3 Tấm Aluminium composite dày 3 mm. phủ nhôm 0.1mm cắt CNC có khoan 1030 lỗ chờ gắn đèn led (theo thiết kế mẫu CĐ-4) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 22 Tấm
4 Dán đề can PP ngoài trời vào tấm Alumium KT1220*2440*3mm Mô tả kỹ thuật theo Chương V 45,76 m2
5 Cung cấp và lắp đặt bóng led D5 đế 9mm ngoài trời Mô tả kỹ thuật theo Chương V 22.660 bóng
6 Gắn tấm Aluminium vào khung sắt Mô tả kỹ thuật theo Chương V 45,76 m2
7 Lắp đặt máy biến dòng <=50/5A (Lắp đặt Bộ nguồn 5V- 70A) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 11 bộ
8 Lắp đặt tủ điện điều khiển khung hoa văn KT 300*250*150mm Mô tả kỹ thuật theo Chương V 11 tủ
9 Lắp đặt aptomat loại 2 pha. cường độ dòng điện <=50A Mô tả kỹ thuật theo Chương V 11 cái
10 Kéo rải các loại dây dẫn. Lắp đặt dây đơn 1x1.5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 77 m
11 Kéo rải các loại dây dẫn. Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2.5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 44 m
12 Lắp khung. điều kiện làm việc H>=3m Mô tả kỹ thuật theo Chương V 11 bộ
F SỬA CHỮA CẢI TẠO. NÂNG CẤP 2 CỔNG CHÀO ĐIỆN TỬ
1 Lắp khung kích thước 1m x 2m. điều kiện làm việc H>=3m Mô tả kỹ thuật theo Chương V 72 bộ
2 Cung Cấp lắp đặt tấm modul Led bảng điện tử kt: 320*160mm Mô tả kỹ thuật theo Chương V 1.296 Cái
3 Cáp 16 sợi nối Modul led bảng điện tử Mô tả kỹ thuật theo Chương V 1.296 Cái
4 Cung Cấp Lắp đặt hộp panel KT 960*960 mm(tủ cabile) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 72 Bộ
5 Cung Cấp Lắp đặt Bộ điều khiển CPU bảng thông tin điện tử Led Mô tả kỹ thuật theo Chương V 4 Bộ
6 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng Mô tả kỹ thuật theo Chương V 2 tủ
7 Lắp đặt máy biến dòng <=50/5A (Lắp đặt Bộ nguồn 5V- 70A) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 216 bộ
8 Lắp đặt quạt thông gió trên tủ cabinet KT 150x150mm làm mát các vi mạch điện tử Mô tả kỹ thuật theo Chương V 72 cái
9 Kéo rải các loại dây dẫn. Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2.5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 200 m
G TRANG TRÍ CỔNG CÔNG VIÊN HUYỆN
1 Cung Cấp lắp đặt bóng led d50 mm full màu Mô tả kỹ thuật theo Chương V 649 Bóng
2 Cung Cấp lắp đặt bóng led d20 mm full màu Mô tả kỹ thuật theo Chương V 200 Bóng
3 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng KT 400x300x150mm Mô tả kỹ thuật theo Chương V 2 tủ
4 Lắp đặt máy biến dòng <=50/5A (Lắp đặt Bộ nguồn 5V- 70A) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 4 bộ
5 Kéo rải các loại dây dẫn. Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2.5mm2 Mô tả kỹ thuật theo Chương V 20 m
6 Lắp đặt Bo mạch điều khiển hiệu ứng ánh sáng Mô tả kỹ thuật theo Chương V 1 Bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->