Gói thầu: Xây dựng

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106689-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Tên gói thầu Xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200104444
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố Pleiku
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-05 10:38:00 đến ngày 2020-01-17 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,676,678,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 18,000,000 VNĐ ((Mười tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC 1: HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo quy định hiện hành 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo quy định hiện hành 1 Khoản
B HẠNG MỤC 2: LÀNG BÔNG BAO, LÀNG MƠ NÚ, LANG A VÀ LÀNG NÚ
1 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu >1m, đất cấp III Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 24,264 m3
2 Lót đá 4x6, VXM M50 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 0,864 m3
3 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chổ, ván khuôn thép, ván khuôn cột Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 0,319 100m2
4 Bê tông móng rộng <=250cm đá 2x4, vữa BT mác 150 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 3,96 m3
5 Lắp dựng cột BTLT 8,5m, bằng máy (Trụ BTLT - PC.I - 8.5 - 160 - 3.0) Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 45 1 cột
6 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,90 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 15,678 m3
7 Đào mương tiếp địa RC-4, đất cấp III Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 35,904 m3
8 Lắp đặt hệ thống tiếp địa cho cột điện Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 11 bộ
9 Đắp đất mương tiếp địa RC-4, độ chặt K=0,90 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 35,904 m3
10 Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng, dây cáp LV ABC 4x16mm2 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 38,82 100m
11 Lắp đặt cần đèn chữ S trụ BTLT 8,5m, Đơn Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 93 bộ
12 Lắp đặt cần đèn chữ S trụ BTLT 8,5m, Đôi dọc tuyến Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 3 bộ
13 Lắp đặt đèn LED 30W/220V/50Hz Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 96 bộ
14 Luồn cáp lên đèn, cáp CVV 2x2.5mm2 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 4,8 100m
15 Lắp cầu chì đuôi cá 5A Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 96 cái
16 Lắp đặt hệ thống tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 96 bộ
17 Lắp giá đỡ tủ điều khiển chiếu sáng Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 3 bộ
18 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 3 tủ
19 Lắp đặt kẹp ngưng cáp KN-1 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 46 bộ
20 Lắp đặt kẹp treo cáp KT-1 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 72 bộ
21 Kẹp răng IPC 70/35 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 316 cái
22 Bulong móc M16x250 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 117 cái
23 Bịt đầu cos GPE-3 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 72 cái
24 Giá móc cáp Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 1 cái
25 Đai thép buộc Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 2 cái
C HẠNG MỤC 3: LÀNG IA LANG
1 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu >1m, đất cấp III Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 4,45 m3
2 Lót đá 4x6, VXM M50 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 0,192 m3
3 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chổ, ván khuôn thép, ván khuôn cột Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 0,071 100m2
4 Bê tông móng rộng <=250cm đá 2x4, vữa BT mác 150 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 0,88 m3
5 Lắp dựng cột BTLT 8,5m, bằng máy (Trụ BTLT - PC.I - 8.5 - 160 - 3.0) Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 7 1 cột
6 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,90 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 2,797 m3
7 Đào mương tiếp địa RC-4, đất cấp III Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 3,264 m3
8 Lắp đặt hệ thống tiếp địa cho cột điện Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 1 bộ
9 Đắp đất mương tiếp địa RC-4, độ chặt K=0,90 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 3,264 m3
10 Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng, dây cáp LV ABC 4x16mm2 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 8,64 100m
11 Lắp đặt cần đèn chữ S trụ BTLT 8,5m, Đơn Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 18 bộ
12 Lắp đặt cần đèn chữ S trụ BTLT 8,5m, Đôi dọc tuyến Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 2 bộ
13 Lắp đặt đèn LED 30W/220V/50Hz Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 20 bộ
14 Luồn cáp lên đèn, cáp CVV 2x2.5mm2 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 1 100m
15 Lắp cầu chì đuôi cá 5A Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 20 cái
16 Lắp đặt hệ thống tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 20 bộ
17 Lắp giá đỡ tủ điều khiển chiếu sáng Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 1 bộ
18 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 1 tủ
19 Lắp đặt kẹp ngưng cáp KN-1 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 14 cái
20 Lắp đặt kẹp treo cáp KT-1 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 12 cái
21 Kẹp răng IPC 70/35 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 68 cái
22 Bulong móc M16x250 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 25 cái
23 Bịt đầu cos GPE-3 Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 20 cái
24 Giá móc cáp Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 1 cái
25 Đai thép buộc Theo các quy định, quy chuẩn hiện hành 2 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->