Gói thầu: Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108555-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lai châu
Tên gói thầu Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình
Số hiệu KHLCNT 20191280316
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 10:58:00 đến ngày 2020-01-16 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,713,060,356 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí bảo trì công trình Theo Chương V-E-HSMT 12 Tháng
2 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo Chương V-E-HSMT 1 Khoản
3 Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công... Theo Chương V-E-HSMT 1 Khoản
B Hạng mục: Các hạng mục công việc xây lắp toàn bộ công trình
C PHẦN VẬT TƯ A CẤP B LẮP ĐẶT
D Thiết bị TBA
1 Máy biến áp 50kVA- 35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 2 Máy
2 Máy biến áp 75kVA- 35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
3 Máy biến áp 100KVA-35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
4 Chống sét van - 42kV Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
5 Câu chì tự rơi SI-35 100A Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
6 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 75A Theo Chương V-E-HSMT 2 Tủ
7 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 125A Theo Chương V-E-HSMT 1 Tủ
8 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 150A Theo Chương V-E-HSMT 1 Tủ
E Dây sứ, phụ kiện
1 Cách điện đứng VHD-35 + Ty mạ Theo Chương V-E-HSMT 70 Quả
2 Cáp trung thế 35kV-As/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo Chương V-E-HSMT 72 m
3 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 mm2 Theo Chương V-E-HSMT 16 m
4 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 mm2 Theo Chương V-E-HSMT 8 m
5 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+1x70 mm2 Theo Chương V-E-HSMT 8 m
6 Dây đồng cứng 35kV Cu/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo Chương V-E-HSMT 60 m
F PHẦN ĐƯỜNG DÂY 35kV + 0,4kV 
G Phần thiết bị đường dây 35kV
1 Dao cách ly đường dây 35KV Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ/pha
H Dây, sứ, phụ kiện
1 Sứ đứng VHD-35 + ty Theo Chương V-E-HSMT 6 Quả
2 Cách điện đứng Polymer PPI-35 + Ty Theo Chương V-E-HSMT 29 Quả
3 Cách điện chuỗi Polymer PDI-35 + PK Theo Chương V-E-HSMT 76 Chuỗi
4 Dây dẫn AC-50/8 Theo Chương V-E-HSMT 5.215 m
5 Cáp vặn xoắn ABC4x70 Theo Chương V-E-HSMT 2.407 m
6 Cáp vặn xoắn ABC4x95 Theo Chương V-E-HSMT 1.867 m
I PHẦN B CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT
J PHẦN TBA
1 Xà đón dây đầu trạm 1 cột XĐT-1 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
2 Xà đỡ sứ trung gian XTG1-1 Theo Chương V-E-HSMT 6 Bộ
3 Xà đỡ sứ trung gian XTG1-2 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
4 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV1-12 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
5 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV1-14 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
6 Giá đỡ cáp lực Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
7 Giá đỡ Tủ hạ thế Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
8 Giá đỡ máy biến áp GĐMBA-TBA1 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
9 Ghế cách điện TBA GCĐ-TBA Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
10 Thang trèo TS-2,5M-TBA1-12 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
11 Thang trèo TS-3M-TBA1-14 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
12 Cột PC-12-9,0 Theo Chương V-E-HSMT 2 Cột
13 Cột PC-14-11 Theo Chương V-E-HSMT 2 Cột
14 Tiếp địa trạm biến áp TBA 1 Cột -12M Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
15 Tiếp địa trạm biến áp TBA 1 Cột -14M Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
16 Móng cột trạm MT-TBA1-12 Theo Chương V-E-HSMT 2 Móng
17 Móng cột trạm MT-TBA1-14 Theo Chương V-E-HSMT 2 Móng
18 Cáp đồng mềm M70 Theo Chương V-E-HSMT 21 m
19 Cáp đồng mềm M95 Theo Chương V-E-HSMT 7 m
20 Lắp chụp đầu sứ hạ áp MBA Theo Chương V-E-HSMT 16 Cái
21 Nắp chụp chống sét van Theo Chương V-E-HSMT 12 Cái
22 Nắp chụp SI-35kV Theo Chương V-E-HSMT 12 Cái
23 Nắp chụp sứ cao áp MBA Theo Chương V-E-HSMT 12 Cái
24 Đầu cốt đồng M95 Theo Chương V-E-HSMT 18 Cái
25 Đầu cốt đồng M70 Theo Chương V-E-HSMT 52 Cái
26 Đầu cốt đồng M50 Theo Chương V-E-HSMT 20 Cái
27 Đầu cốt đồng M35 Theo Chương V-E-HSMT 4 Cái
28 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo Chương V-E-HSMT 44 Cái
29 Đầu cốt đồng nhôm AM70 Theo Chương V-E-HSMT 4 Cái
30 Ghíp nhôm AL-3BL Theo Chương V-E-HSMT 72 Cái
31 Biển báo an toàn + PK Theo Chương V-E-HSMT 8 Cái
32 Biển báo tên trạm Theo Chương V-E-HSMT 4 Cái
K Thí nghiệm
1 Máy biến áp 50kVA- 35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 2 Máy
2 Máy biến áp 75kVA- 35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
3 Máy biến áp 100KVA-35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
4 Hệ thống tiếp địa TBA TĐT Theo Chương V-E-HSMT 4 HT
L PHẦN ĐZ 35KV TRÊN KHÔNG
M Xây dựng+ lắp đặt
1 Móng cột MT-PC12 Theo Chương V-E-HSMT 8 Móng
2 Móng cột MT-PC14 Theo Chương V-E-HSMT 1 Móng
3 Móng cột MT-PC16 Theo Chương V-E-HSMT 6 Móng
4 Móng cột MTĐ-PC16 Theo Chương V-E-HSMT 3 Móng
5 Móng néo MN15-5 Theo Chương V-E-HSMT 28 Móng
6 Cột PC-12-7,2 Theo Chương V-E-HSMT 8 Cột
7 Cột PC-14-9,2 Theo Chương V-E-HSMT 1 Cột
8 Cột PC-16-9,2 Theo Chương V-E-HSMT 12 Cột
9 Xà đỡ lèo XĐL1-35 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
10 Xà rẽ nhánh XRN2-35 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
11 Xà rẽ nhánh XRN1-35 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
12 Xà néo đúp XNĐ-35 Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
13 Xà néo II tim 2,5m XNII-2,5 Theo Chương V-E-HSMT 6 Bộ
14 Xà néo XNGK-35-3N-N Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
15 Xà néo XNGK-35-3N-D Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
16 Xà néo XN-35-3N Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
17 Cổ dề néo thẳng CDNT-98 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
18 Cổ dề néo góc CDNG-98 Theo Chương V-E-HSMT 12 Bộ
19 Cổ dề bắt sứ chuỗi CDBS-98 Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
20 Chi tiết Ghép cột đôi GC-16(18) Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
21 Dây néo DN18-12 Theo Chương V-E-HSMT 16 Bộ
22 Dây néo DN18-16 Theo Chương V-E-HSMT 12 Bộ
23 Tiếp địa RC-2 Theo Chương V-E-HSMT 12 Bộ
24 Kẹp cáp nhôm 3 bu lông Theo Chương V-E-HSMT 44 Cái
25 Biên báo cấm trèo Theo Chương V-E-HSMT 21 Cái
26 Ghế thao tác dao cách ly cột II GCĐ2-DCL Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
27 Thang trèo cột dao TS-DCL Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
N Thí nghiệm
1 Tiếp địa RC-2 Theo Chương V-E-HSMT 12 Bộ
O PHẦN ĐZ 0,4KV
P Xây dựng+ lắp đặt
1 Cột PC-8,5-3.0 Theo Chương V-E-HSMT 102 Cột
2 Cột PC-8,5-4,3 Theo Chương V-E-HSMT 60 Cột
3 Móng M1-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 60 Móng
4 Móng MĐ-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 51 Móng
5 Cổ dề CDV-1 Theo Chương V-E-HSMT 7 Bộ
6 Cổ dề CDV-2 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
7 Cổ dề CDV-3 Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
8 Cổ dề CD1-160 Theo Chương V-E-HSMT 60 Bộ
9 Cổ dề CD2-160 Theo Chương V-E-HSMT 49 Bộ
10 Cổ dề CD3-160 Theo Chương V-E-HSMT 27 Bộ
11 Cổ dề CDT-12 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
12 Cổ dề CDT-14 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
13 Ghíp bọc cách điện IPC-2 bulông Theo Chương V-E-HSMT 144 Cái
14 Kẹp xiết cáp 4x70 Theo Chương V-E-HSMT 136 Cái
15 Kẹp xiết cáp 4x95 Theo Chương V-E-HSMT 105 Cái
16 Bịt đầu cáp Theo Chương V-E-HSMT 80 Cái
17 Tiếp địa lặp lại RLL Theo Chương V-E-HSMT 22 Bộ
18 Cáp thép D12 (cáp lụa) Theo Chương V-E-HSMT 65 m
19 Khóa cáp D12 Theo Chương V-E-HSMT 6 cái
20 Tăng đơ 24 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
21 Kẹp đỡ cáp văn xoắn 4x70 Theo Chương V-E-HSMT 12 Cái
Q Thí nghiệm
1 Tiếp địa lặp lại RLL Theo Chương V-E-HSMT 22 Bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->