Gói thầu: Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109893-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lai châu
Tên gói thầu Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình
Số hiệu KHLCNT 20191271495
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 15:25:00 đến ngày 2020-01-17 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,177,587,637 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 77,000,000 VNĐ ((Bảy mươi bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí bảo trì công trình Theo Chương V-E-HSMT 12 Tháng
2 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo Chương V-E-HSMT 1 Khoản
3 Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công... Theo Chương V-E-HSMT 1 Khoản
B Hạng mục: Các hạng mục công việc xây lắp toàn bộ công trình
C PHẦN VẬT TƯ A CẤP B LẮP ĐẶT
D PHẦN TBA
E Thiết bị TBA
1 Máy biến áp 50KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 5 Máy
2 Máy biến áp 75KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 3 Máy
3 Chống sét van - 42kV Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
4 Câu chì tự rơi SI-35 100A Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
5 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 75A Theo Chương V-E-HSMT 5 Tủ
6 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 125A Theo Chương V-E-HSMT 3 Tủ
F Dây sứ, phụ kiện
1 Cách điện đứng VHD-35 + Ty mạ Theo Chương V-E-HSMT 140 Quả
2 Cáp trung thế 35kV-As/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo Chương V-E-HSMT 144 m
3 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 mm2 Theo Chương V-E-HSMT 40 m
4 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 mm2 Theo Chương V-E-HSMT 24 m
5 Dây đồng cứng 35kV Cu/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo Chương V-E-HSMT 132 m
G PHẦN ĐƯỜNG DÂY
H Dây, sứ, phụ kiện
1 Cách điện đứng Polymer PPI-35 + Ty Theo Chương V-E-HSMT 73 Quả
2 Cách điện chuỗi Polymer PDI-35 + PK Theo Chương V-E-HSMT 272 Chuỗi
3 Cách điện chuỗi treo Polymer PDI-35 + PK Theo Chương V-E-HSMT 6 Chuỗi
4 Dây dẫn AC-50/8 Theo Chương V-E-HSMT 14.657 m
5 Cáp vặn xoắn ABC4x50 Theo Chương V-E-HSMT 1.238 m
6 Cáp vặn xoắn ABC4x70 Theo Chương V-E-HSMT 7.583 m
I PHẦN B CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT
J PHẦN TBA
K Xây dựng+ lắp đặt
1 Xà đón dây đầu trạm 1 cột XĐT-1 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
2 Xà đỡ sứ trung gian XTG1-1 Theo Chương V-E-HSMT 12 Bộ
3 Xà đỡ sứ trung gian XTG1-2 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
4 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV1-12 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
5 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV1-14 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
6 Giá đỡ cáp lực Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
7 Giá đỡ máy biến áp GĐMBA1-12,14 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
8 Ghế cách điện TBA Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
9 Thang trèo TS-2,5M-TBA-12 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
10 Thang trèo TS-3M-TBA-14 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
11 Cột PC-12-9,0 Theo Chương V-E-HSMT 4 Cột
12 Cột PC-14-9,2 Theo Chương V-E-HSMT 4 Cột
13 Tiếp địa trạm TBA 1 cột-12 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
14 Tiếp địa trạm TBA 1 cột -14 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
15 Móng cột trạm MT-TBA1-12 Theo Chương V-E-HSMT 4 Móng
16 Móng cột trạm MT-TBA1-14 Theo Chương V-E-HSMT 4 Móng
17 Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC: M70 Theo Chương V-E-HSMT 56 m
18 Lắp chụp đầu sứ hạ áp MBA Theo Chương V-E-HSMT 32 Cái
19 Nắp chụp chống sét van Theo Chương V-E-HSMT 24 Cái
20 Nắp chụp SI-35kV Theo Chương V-E-HSMT 24 Cái
21 Nắp chụp sứ cao áp MBA Theo Chương V-E-HSMT 24 Cái
22 Đầu cốt đồng M70 Theo Chương V-E-HSMT 58 Cái
23 Đầu cốt đồng M50 Theo Chương V-E-HSMT 36 Cái
24 Đầu cốt đồng M35 Theo Chương V-E-HSMT 10 Cái
25 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo Chương V-E-HSMT 64 Cái
26 Đầu cốt đồng nhôm AM70 Theo Chương V-E-HSMT 120 Cái
27 Ghíp nhôm AL-3BL Theo Chương V-E-HSMT 120 Cái
28 Biển báo an toàn + PK Theo Chương V-E-HSMT 24 Cái
29 Biển báo tên trạm Theo Chương V-E-HSMT 8 Cái
L Thí nghiệm
1 Máy biến áp 50KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 5 Máy
2 Máy biến áp 75KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 3 Máy
3 Hệ thống tiếp địa TBA TĐT Theo Chương V-E-HSMT 8 HT
M PHẦN ĐZ 35KV TRÊN KHÔNG
N Xây dựng+ lắp đặt
1 Móng cột MT-PC12 Theo Chương V-E-HSMT 18 Móng
2 Móng cột MT-PC14 Theo Chương V-E-HSMT 5 Móng
3 Móng cột MT-PC16 Theo Chương V-E-HSMT 11 Móng
4 Móng cột MTĐ-PC12 Theo Chương V-E-HSMT 6 Móng
5 Móng cột MTĐ-PC14 Theo Chương V-E-HSMT 1 Móng
6 Móng cột MTĐ-PC16 Theo Chương V-E-HSMT 6 Móng
7 Móng néo MN15-5 Theo Chương V-E-HSMT 34 Móng
8 Tiếp địa RC-2 Theo Chương V-E-HSMT 49 Bộ
9 Cột PC-12-7,2 Theo Chương V-E-HSMT 30 Cột
10 Cột PC-14-9,2 Theo Chương V-E-HSMT 7 Cột
11 Cột PC-16-11 Theo Chương V-E-HSMT 23 Cột
12 Xà đỡ lèo XĐL1-35 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
13 Xà rẽ nhánh XRN2-35 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
14 Xà rẽ nhánh XRN1-35 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
15 Xà néo II tim 3m XNII-3 Theo Chương V-E-HSMT 28 Bộ
16 Xà néo kép 3 pha dọc tuyến XNK-35-3N-D Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
17 Xà néo thẳng, Néo góc XN-35-3N Theo Chương V-E-HSMT 22 Bộ
18 Xà đỡ vượt 3 pha ngang XĐV-35-3N Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
19 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng XĐT-35-3B Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
20 Xà néo kép ngang tuyến 3 tầng 1 mạch sứ chuỗi Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
21 Xà néo kép dọc tuyến 3 tầng 1 mạch sứ chuỗi Theo Chương V-E-HSMT 5 Bộ
22 Xà néo 3 tầng 1 mạch sứ chuỗi Theo Chương V-E-HSMT 10 Bộ
23 Cổ dề néo góc CDNG-98 Theo Chương V-E-HSMT 17 Bộ
24 Cổ dề bắt sứ chuỗi CDBS-98 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
25 Chi tiết Ghép cột đôi GC-14 Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
26 Chi tiết Ghép cột đôi GC-16(18) Theo Chương V-E-HSMT 6 Bộ
27 Dây néo DN18-12 Theo Chương V-E-HSMT 212 Bộ
28 Dây néo DN18-14 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
29 Dây néo DN18-16 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
30 Kẹp cáp nhôm 3 bu lông Theo Chương V-E-HSMT 92 Cái
31 Biên báo cấm trèo Theo Chương V-E-HSMT 60 Cái
O Thí nghiệm
1 Tiếp địa RC-2 Theo Chương V-E-HSMT 49 Bộ
P PHẦN ĐZ 0,4KV
Q Xây dựng+ lắp đặt
1 Cột PC-8,5-3.0 Theo Chương V-E-HSMT 150 Cột
2 Cột PC-8,5-4,3 Theo Chương V-E-HSMT 86 Cột
3 Cột PC-10-4,3 Theo Chương V-E-HSMT 30 Cột
4 Cột PC-10-5,0 Theo Chương V-E-HSMT 21 Cột
5 Móng M1-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 86 Móng
6 Móng MĐ-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 75 Móng
7 Móng M1-10 Theo Chương V-E-HSMT 21 Móng
8 Móng MĐ-10 Theo Chương V-E-HSMT 15 Móng
9 Cổ dề CDV-1 Theo Chương V-E-HSMT 17 Bộ
10 Cổ dề CDV-2 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
11 Cổ dề CDV-3 Theo Chương V-E-HSMT 5 Bộ
12 Cổ dề CD1-160 Theo Chương V-E-HSMT 87 Bộ
13 Cổ dề CD2-160 Theo Chương V-E-HSMT 75 Bộ
14 Cổ dề CD3-160 Theo Chương V-E-HSMT 22 Bộ
15 Cổ dề CD1-10 Theo Chương V-E-HSMT 26 Bộ
16 Cổ dề CD2-10 Theo Chương V-E-HSMT 15 Bộ
17 Cổ dề CD3-10 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
18 Cổ dề CDT-12 Theo Chương V-E-HSMT 10 Bộ
19 Cổ dề CDT-14 Theo Chương V-E-HSMT 6 Bộ
20 Cổ dề CDT-16 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
21 Cổ dề CDT-18 Theo Chương V-E-HSMT 0 Bộ
22 Ghíp bọc cách điện IPC-2 bulông Theo Chương V-E-HSMT 360 Cái
23 Kẹp xiết cáp 4x50 Theo Chương V-E-HSMT 66 Cái
24 Kẹp xiết cáp 4x70 Theo Chương V-E-HSMT 381 Cái
25 Bịt đầu cáp Theo Chương V-E-HSMT 284 Cái
26 Tiếp địa lặp lại RLL Theo Chương V-E-HSMT 42 Bộ
R Thí nghiệm
1 Tiếp địa lặp lại RLL Theo Chương V-E-HSMT 42 Bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->