Gói thầu: Thi công xây dựng từ nhà Sang đến nhà Thông

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108973-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 15:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn
Tên gói thầu Thi công xây dựng từ nhà Sang đến nhà Thông
Số hiệu KHLCNT 20191117912
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn NS thị xã
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 11:20:00 đến ngày 2020-01-16 15:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,393,178,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
B Chi phí đảm bảo an toàn giao thông
1 Biển báo công trình thi công Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 2 Cái
2 Biển báo hạn chế tốc độ Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 2 Cái
3 Dây phản quang Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 Cuộn
C NỀN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
D NỀN ĐƯỜNG
1 Đào nền đường bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1,484 100m3
2 Vận chuyển 20% đất bằng ô tô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <=1000m đất cấp II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,297 100m3
3 Đắp nền đường bằng máy đầm 16t, độ chặt K=0,95 Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 7,789 100m3
4 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <=1000m đất cấp III Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 7,46 100m3
5 Vận chuyển đất 6km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5 tấn, đất cấp III Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 7,46 100m3
6 Vận chuyển đất tiếp 14.01km bằng ô tô tự đổ 5 tấn, đất cấp III Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 7,46 100m3
7 Lớp cấp phối đá dăm Dmax25 mở rộng Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 2,273 100m3
E BÙ VÊNH MẶT ĐƯỜNG
1 Lớp cấp phối đá dăm Dmax25 bù vênh Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,242 100m3
2 Bê tông bù vênh vữa M150, đá 2x4 độ sụt 2-4cm nút giao Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 9,181 m3
3 Bù vênh bằng cát Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 25,637 m3
F AN TOÀN GIAO THÔNG
1 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt ống D90 Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10 Cái
2 Sản xuất biển báo phản quang biển tam giác cạnh 90cm Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10 Cái
G MẶT ĐƯỜNG
1 Bê tông mặt đường đá 2x4 M300 dày 24cm Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 586,34 m3
2 Gỗ làm khe co dãn Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,338 m3
3 Nhựa đường Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 2,052 tấn
4 Cốt thép d=12mm Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,298 tấn
5 Cốt thép tròn d=25mm Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1,555 tấn
6 Ván khuôn Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 0,144 tấn
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->