Gói thầu: Gói thầu số 5: Sửa chữa tiếp địa đường dây 500kV Cầu Bông – Phú Lâm; 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá; 220kV NMĐ Cà Mau – Cà Mau 2

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111072-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4
Tên gói thầu Gói thầu số 5: Sửa chữa tiếp địa đường dây 500kV Cầu Bông – Phú Lâm; 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá; 220kV NMĐ Cà Mau – Cà Mau 2
Số hiệu KHLCNT 20191260927
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 09:31:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,100,090,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,500,000 VNĐ ((Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 19 vị trí (25 trụ) từ vị trí 1116 đến vị trí 1119 & 1163 đến vị trí 1177 (các vị trí 1169, 1176, 1177 là vị trí néo 3trụ/vị trí) đường dây 500kV Cầu Bông (585, 565) - Phú Lâm (575, 576) mạch 2
1 Loại tiếp địa RS-4TC-22: đoạn từ 1116 →1119, 1163 →1176 (18 vị trí/ 24 trụ, vị trí 1169, 1176 vị trí néo 3 trụ/vị trí) Theo TKBVTC đã được phê duyệt 22 trụ
2 Loại tiếp địa RS-4G-34: Vị trí 1177 (3 trụ) Theo TKBVTC đã được phê duyệt 3 trụ
B Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 20 vị trí cột: ĐN3, ĐN4, 241, 242, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 263, 264, 265, 266, 267, 280, 281, 282, 284, 287 đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá.
1 Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 20 vị trí cột: ĐN3, ĐN4, 241, 242, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 263, 264, 265, 266, 267, 280, 281, 282, 284, 287 đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá. Theo TKBVTC đã được phê duyệt 20 vị trí
C Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng hàng loạt do tác động môi trường tại 19 vị trí trụ: Từ vị trí 01 đến 19 đường dây 220 kV NMĐ Cà Mau - Cà Mau 2
1 Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng hàng loạt do tác động môi trường tại 19 vị trí trụ: Từ vị trí 01 đến 19 đường dây 220 kV NMĐ Cà Mau - Cà Mau 2 Theo TKBVTC đã được phê duyệt 19 vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->