Gói thầu: Xây lắp

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103401-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thanh Hoá
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200103397
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn TDTM KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 19:39:00 đến ngày 2020-01-21 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 74,101,736 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,000,000 VNĐ ((Một triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN LẮP ĐẶT VẬT LIỆU
1 Cáp cấp nguồn mạch dòng, áp, điều khiển Cu/PVC/PVC-2x2,5mm 40 m
2 Dây đồng bọc-0,6kV-Cu/XLPE/PVC-1x95mm2 10 m
3 Đầu cốt đồng Cu-95 10 cái
4 Làm đầu cáp kiểm tra <=6 ruột 10 đầu
B PHẦN THU HỒI
1 Thu hồi máy biến áp phân phối 3 pha 10kV 30kVA (trạm treo) 1 máy
C PHẦN LẮP ĐẶT
D Phần lắp đặt thiết bị trạm biến áp
1 Lắp đặt tủ máy cắt hợp bộ xuất tuyến 24kV-630A-25kA/1s<br/>(bao gồm cả công tơ đo, đếm điện năng), ghép nối đồng bộ với hệ thống tủ hiện trạng. (A cấp) 1 tủ
2 Lắp đặt biến điện áp 1 pha 22kV (A cấp) 3 cái
3 Lắp đặt tủ ghép nối thanh cái 2500A (A cấp) 1 tủ
4 Lắp đặt chống sét van 24kV (A cấp) 1 bộ
E Phần luân chuyển, lắp lại MBA
1 Lắp đặt máy biến áp trung gian 3 pha 3 cuộn dây 35/22;15;10;6kV <=7500KVA (A cấp) 1 máy
2 Lắp lại máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV 30kVA (trạm treo) (A cấp) 1 máy
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->