Gói thầu: Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109143-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lai châu
Tên gói thầu Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình
Số hiệu KHLCNT 20191270327
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 16:27:00 đến ngày 2020-01-17 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,017,246,021 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí bảo trì công trình Theo Chương V - E- HSMT 12 Tháng
2 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo Chương V - E- HSMT 1 Khoản
3 Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công... Theo Chương V - E- HSMT 1 Khoản
B Hạng mục: Các hạng mục công việc xây lắp toàn bộ công trình
C PHẦN VẬT TƯ A CẤP B LẮP ĐẶT
D PHẦN TBA
1 Máy biến áp 100kVA- 35/0,4kV Theo Chương V - E- HSMT 3 Máy
2 Máy biến áp QCT-200KVA- 35/0,4KV Theo Chương V - E- HSMT 2 Máy
3 Chống sét van - 42kV Theo Chương V - E- HSMT 5 Bộ
4 Câu chì tự rơi SI-35 100A Theo Chương V - E- HSMT 5 Bộ
5 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 150A Theo Chương V - E- HSMT 3 Tủ
6 Tủ hạ thế trọn bộ 400V-500A Theo Chương V - E- HSMT 2 Tủ
E Dây sứ, phụ kiện
1 Cách điện đứng VHD-35 + Ty mạ Theo Chương V - E- HSMT 84 Quả
2 Cách điện chuỗi Polimer -35KV Theo Chương V - E- HSMT 3 Chuỗi
3 Cáp trung thế 35kV-As/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo Chương V - E- HSMT 90 m
4 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+1x70 mm2 Theo Chương V - E- HSMT 24 m
5 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x150mm2 Theo Chương V - E- HSMT 112 m
F PHẦN ĐƯỜNG DÂY 35kV + 0,4kV 
G Thiết bị đường dây 35kV
1 Dao cách ly 1 pha căng trên dây Theo Chương V - E- HSMT 6 Bộ/pha
2 Chống sét van thông minh 35kV Theo Chương V - E- HSMT 6 Bộ/pha
H Dây, sứ, phụ kiện
1 Sứ đứng VHD-35 + ty Theo Chương V - E- HSMT 8 Quả
2 Cách điện đứng Polymer PPI-35 + Ty Theo Chương V - E- HSMT 50 Quả
3 Cách điện chuỗi Polymer PDI-35 + PK Theo Chương V - E- HSMT 101 Chuỗi
4 Dây dẫn AC-50/8 Theo Chương V - E- HSMT 4,383 m
5 Cáp vặn xoắn ABC4x50 Theo Chương V - E- HSMT 395 m
6 Cáp vặn xoắn ABC4x70 Theo Chương V - E- HSMT 1,292 m
7 Cáp vặn xoắn ABC4x95 Theo Chương V - E- HSMT 865 m
8 Cáp Muyle 2x11 Theo Chương V - E- HSMT 21 m
9 Cáp Muyle 2x16 Theo Chương V - E- HSMT 154 m
I PHẦN B CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT 
J PHẦN TBA
K Xây dựng+ lắp đặt
1 Cáp đồng mềm M95 Theo Chương V - E- HSMT 35 m
2 Xà đón dây đầu trạm 1 cột XĐT-1 Theo Chương V - E- HSMT 3 Bộ
3 Xà đón dây đầu trạm vào dọc XĐT-TBA-2,6M-D Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
4 Xà đón dây đầu trạm vào ngang XĐT-TBA-2,6M-N Theo Chương V - E- HSMT 1 Bộ
5 Xà đỡ sứ trung gian XTG1-1 Theo Chương V - E- HSMT 4 Bộ
6 Xà đỡ sứ trung gian XTG1-2 Theo Chương V - E- HSMT 3 Bộ
7 Xà đỡ sứ trung gian XTG1-TBA-2,6 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
8 Xà đỡ sứ trung gian XTG2-TBA-2,6 Theo Chương V - E- HSMT 1 Bộ
9 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV1-12 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
10 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV1-14 Theo Chương V - E- HSMT 1 Bộ
11 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV-TBA-2,6 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
12 Giá đỡ cáp lực Theo Chương V - E- HSMT 5 Bộ
13 Giá đỡ Tủ hạ thế Theo Chương V - E- HSMT 5 Bộ
14 Giá đỡ máy biến áp GĐMBA1-12,14 Theo Chương V - E- HSMT 3 Bộ
15 Giá đỡ máy biến áp GĐMBA-TBA-2,6 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
16 Ghế cách điện GCĐ-TBA1-12,14 Theo Chương V - E- HSMT 3 Bộ
17 Ghế cách điện GCĐ-TBA-2,6 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
18 Thang sắt TS-2,5M Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
19 Thang sắt TS-3M Theo Chương V - E- HSMT 3 Bộ
20 Cột PC-12-9,0 Theo Chương V - E- HSMT 4 Cột
21 Cột PC-14-9,2 Theo Chương V - E- HSMT 3 Cột
22 Tiếp địa trạm biến áp TBA 1 Cột -12M Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
23 Tiếp địa trạm biến áp TBA 1 Cột -14M Theo Chương V - E- HSMT 1 Bộ
24 Tiếp địa trạm biến áp TBA Cột II-2,6M Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
25 Móng cột trạm MT-TBA-12 Theo Chương V - E- HSMT 4 Móng
26 Móng cột trạm MT-TBA1-14 Theo Chương V - E- HSMT 3 Móng
27 Lắp chụp đầu sứ hạ áp MBA Theo Chương V - E- HSMT 20 Cái
28 Nắp chụp chống sét van Theo Chương V - E- HSMT 15 Cái
29 Nắp chụp SI-35kV Theo Chương V - E- HSMT 15 Cái
30 Nắp chụp sứ cao áp MBA Theo Chương V - E- HSMT 15 Cái
31 Đầu cốt đồng M150 Theo Chương V - E- HSMT 28 Cái
32 Đầu cốt đồng M95 Theo Chương V - E- HSMT 67 Cái
33 Đầu cốt đồng M70 Theo Chương V - E- HSMT 54 Cái
34 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo Chương V - E- HSMT 55 Cái
35 Đầu cốt đồng nhôm AM70 Theo Chương V - E- HSMT 20 Cái
36 Ghíp nhôm AL-3BL Theo Chương V - E- HSMT 78 Cái
37 Biển báo an toàn + PK Theo Chương V - E- HSMT 12 Cái
38 Biển báo tên trạm Theo Chương V - E- HSMT 5 Cái
L Thí nghiệm
1 Máy biến áp 100kVA- 35/0,4kV Theo Chương V - E- HSMT 3 Máy
2 Máy biến áp QCT-200KVA- 35/0,4KV Theo Chương V - E- HSMT 2 Máy
3 Hệ thống tiếp địa TBA TĐT Theo Chương V - E- HSMT 5 HT
M PHẦN ĐZ 35KV TRÊN KHÔNG
N Xây dựng+ lắp đặt
1 Móng cột MT-PC12 Theo Chương V - E- HSMT 3 Móng
2 Móng cột MT-PC14 Theo Chương V - E- HSMT 10 Móng
3 Móng cột MT-PC16 Theo Chương V - E- HSMT 2 Móng
4 Móng cột MTĐ-PC16 Theo Chương V - E- HSMT 2 Móng
5 Móng néo MN15-5 Theo Chương V - E- HSMT 18 Móng
6 Cột PC-12-7,2 Theo Chương V - E- HSMT 3 Cột
7 Cột PC-14-9,2 Theo Chương V - E- HSMT 7 Cột
8 Cột PC-16-9,2 Theo Chương V - E- HSMT 5 Cột
9 Cột PC-16-11 Theo Chương V - E- HSMT 4 Cột
10 Xà đỡ lèo XĐL1-35 Theo Chương V - E- HSMT 6 Bộ
11 Xà rẽ nhánh XRN2-35 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
12 Xà rẽ nhánh XRN1-35 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
13 Xà néo kép 3 pha ngang tuyến XNK-35-3N-N1 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
14 Xà néo kép 3 pha dọc tuyến XNK-35-3N-D Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
15 Xà néo thẳng, Néo góc XN-35-3N Theo Chương V - E- HSMT 14 Bộ
16 Xà đỡ vượt 3 pha ngang XĐV-35-3N Theo Chương V - E- HSMT 1 Bộ
17 Cổ dề néo góc CDNG-98 Theo Chương V - E- HSMT 9 Bộ
18 Cổ dề bắt sứ chuỗi CDBS-98 Theo Chương V - E- HSMT 3 Bộ
19 Chi tiết Ghép cột đôi GC-16(18) Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
20 Thang sắt 2,5m TS-DCL Theo Chương V - E- HSMT 4 Bộ
21 Ghế cách điện cột đơn GCĐ1-DCL Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
22 Xà phụ lắp chống sét van thông minh 35kV Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
23 Dây néo DN18-14 Theo Chương V - E- HSMT 8 Bộ
24 Dây néo DN18-16 Theo Chương V - E- HSMT 10 Bộ
25 Tiếp địa RC-2 Theo Chương V - E- HSMT 17 Bộ
26 Kẹp cáp nhôm 3 bu lông Theo Chương V - E- HSMT 58 Cái
27 Biên báo cấm trèo Theo Chương V - E- HSMT 19 Cái
O Thí nghiệm
1 Tiếp địa RC-2 Theo Chương V - E- HSMT 17 Bộ
P PHẦN ĐZ 0,4KV
Q Xây dựng+ lắp đặt
1 Cột PC-8,5-3,0 Theo Chương V - E- HSMT 26 Cột
2 Cột PC-8,5-4,3 Theo Chương V - E- HSMT 19 Cột
3 Cột PC-10-4,3 Theo Chương V - E- HSMT 12 Cột
4 Cột PC-10-5,0 Theo Chương V - E- HSMT 7 Cột
5 Cột PC-12-5,4 Theo Chương V - E- HSMT 2 Cột
6 Cột PC-12-7,2 Theo Chương V - E- HSMT 1 Cột
7 Móng M1-8,5 Theo Chương V - E- HSMT 19 Móng
8 Móng MĐ-8,5 Theo Chương V - E- HSMT 13 Móng
9 Móng M1-10 Theo Chương V - E- HSMT 7 Móng
10 Móng MĐ-10 Theo Chương V - E- HSMT 6 Móng
11 Móng M1-12 Theo Chương V - E- HSMT 1 Móng
12 Móng MĐ-12 Theo Chương V - E- HSMT 1 Móng
13 Cổ dề CDV-1 Theo Chương V - E- HSMT 9 Bộ
14 Cổ dề CDV-2 Theo Chương V - E- HSMT 3 Bộ
15 Cổ dề CDV-3 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
16 Cổ dề CD1-160 Theo Chương V - E- HSMT 21 Bộ
17 Cổ dề CD2-160 Theo Chương V - E- HSMT 14 Bộ
18 Cổ dề CD1-10 Theo Chương V - E- HSMT 14 Bộ
19 Cổ dề CD2-10 Theo Chương V - E- HSMT 9 Bộ
20 Cổ dề CD3-10 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
21 Cổ dề CDT-12 Theo Chương V - E- HSMT 12 Bộ
22 Cổ dề CDT-14 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
23 Ghíp bọc cách điện IPC-2 bulông Theo Chương V - E- HSMT 144 Cái
24 Kẹp xiết cáp 4x50 Theo Chương V - E- HSMT 20 Cái
25 Kẹp xiết cáp 4x70 Theo Chương V - E- HSMT 64 Cái
26 Kẹp xiết cáp 4x95 Theo Chương V - E- HSMT 40 Cái
27 Bịt đầu cáp Theo Chương V - E- HSMT 56 Cái
28 Tiếp địa lặp lại RLL Theo Chương V - E- HSMT 10 Bộ
R Phần tháo dỡ thu hồi
1 Thu hồi Xà hạ thế X1-4 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
2 Thu hồi Xà hạ thế X2-8 Theo Chương V - E- HSMT 4 Bộ
3 Cổ dề CD1-160 Theo Chương V - E- HSMT 1 Bộ
4 Cổ dề CDV-1 Theo Chương V - E- HSMT 5 Bộ
5 Cổ dề CDV-2 Theo Chương V - E- HSMT 2 Bộ
6 Thu hồi Sứ A30 Theo Chương V - E- HSMT 40 Quả
7 Thu hồi Cáp AV 70 Theo Chương V - E- HSMT 585 m
8 Thu hồi Cáp AV 50 Theo Chương V - E- HSMT 195 m
9 Cáp vặn xoắn ABC 4x70mm2 Theo Chương V - E- HSMT 195 m
10 Cáp Muyle 2x11 Theo Chương V - E- HSMT 12 m
11 Cáp Muyle 2x16 Theo Chương V - E- HSMT 88 m
12 Cột AH-7,5 (cột cắt chân) Theo Chương V - E- HSMT 2 Cột
13 Cột LT-7,5 (cột cắt chân) Theo Chương V - E- HSMT 1 Cột
S Phần tháo dỡ lắp đặt lại
1 Công tơ 1 pha Theo Chương V - E- HSMT 94 Cái
2 Hòm 2 công tơ H2 Theo Chương V - E- HSMT 3 Hòm
3 Hòm 4 công tơ H4 Theo Chương V - E- HSMT 22 Hòm
4 Xà hòm công tơ cột đơn Theo Chương V - E- HSMT 6 Bộ
5 Xà hòm công tơ cột đúp Theo Chương V - E- HSMT 1 Bộ
T Phần mua mới bổ sung
1 Bổ sung dây dẫn sau công tơ Cu/PVC2x6 Theo Chương V - E- HSMT 1.800 m
2 Ghíp nối hòm công tơ IPC-2BL Theo Chương V - E- HSMT 50 Cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->